UWAGA!!! 31 marca 2015 r. mija ostateczny termin złożenia wniosku o płatność ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które spełniają warunki i tryb przyznawania pomocy dla działania Odnowa i rozwój wsi oraz dla małych projektów

Przypominamy, iż  w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które spełniają warunki i tryb przyznawania pomocy dla  działania Odnowa i rozwój wsi oraz dla małych projektów, ostatecznym i nieprzekraczalnym terminem na złożenie wniosku o płatność jest 31 marca 2015 r.

Wszyscy Beneficjenci, którzy podpisali umowy przyznania pomocy w ramach ww. zadań i nie złożyli jeszcze wniosków o płatność proszeni są o bezwzględne złożenie ww. wniosków osobiście w siedzibie urzędu lub nadania ich pocztą najpóźniej do dnia 31 marca 2015.

Złożenie wniosku w terminie do 31 marca 2015 r., bez względu na ewentualnie trwającą ocenę dokumentacji z przeprowadzonego zamówienia publicznego, jest warunkiem wypłaty pomocy, po ocenie obu dokumentacji.

W przypadku Beneficjentów, którzy do dnia 31.marca 2015 r. nie złożą wniosków o płatnośćramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które spełniają warunki i tryb przyznawania pomocy dla działania Odnowa i rozwój wsi oraz dla małych projektów, nastąpi odmowa wypłaty pomocy.

Z uwagi na fakt prognozowanej znacznej liczby wniosków o płatność, WPROW zwraca się z prośbą o niepozostawianie czynności związanych ze złożeniem wniosków do ostatniego dnia obowiązującego terminu.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.