W dniu 23 marca 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie Lokalnych Grup Działania z Województwa Zachodniopomorskiego. Uczestnicy przyjęli harmonogram prac na najbliższy miesiąc przy opracowywaniu nowych Lokalnych Strategii Rozwoju.

Dokument ten jest niezwykle ważnym materiałem pomagającym pozyskiwać środki unijne z PROW i nie tylko. Ale o tym już wszyscy wiedzą. Jeżeli nie .. to mają problem.

Uczestniczący przedstawiciele LGD przyjęli podział zadań przy opracowywaniu wspólnych dokumentów, które są niezbędne przy budowie LSR w dziale charakterystyka LGD.  Tymi dokumentami są wszystkie regulaminy, które muszą unormować prace Stowarzyszeń. Regulamin walnego zgromadzenia członków, rady LGD, zarządu, komisji rewizyjnej, biura i regulamin naboru pracowników. Mamy czas do kolejnego spotkania, które zaopiniuje opracowane  dokumenty. Jednak to walne Zgromadzenia LGD przyjmą ostateczny tekst. Po co to robimy ?. Cele i zadania wszyscy uczestnicy programu Leader będą miały podobne jeżeli nie prawie takie same. Specjalny zespół specjalistów powołany przez Marszałka Województwa będzie oceniał każdą strategię.  Nasze poczynania pomogą ocenić strategie i przyspieszyć jej wdrażanie.

IK.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.