Wyjazd studyjny pn. ”Dobre praktyki u sąsiada za miedzą”

Drukuj
poniedziałek, 14 czerwiec 2021 Michał Kasprzak Kategoria: Aktualności Odsłony: 9880

Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju 24 maja 2021r. podpisało umowę  nr WPROW-FV/17/2021  na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn. „Dobre praktyki u sąsiada za miedzą”.  Celem operacji jest zwiększenie wiedzy na temat projektów, które wpłynęły na rozwój gospodarczy i społeczny obszaru wykorzystując naturalny potencjał środowiska, zasoby kulturowe jak również projekty, które wspierały proces aktywizacji mieszkańców, promocję obszaru tj. jednym słowem są przykładem „dobrych praktyk”.

Planowana do realizacji operacja ma charakter edukacyjny, ma podnieść wiedzę 24 uczestników na temat dobrych praktyk, które są zgodne z obowiązującym prawem, powtarzalne, realistyczne, mają znamiona innowacyjności. Dobre praktyki są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.  Operacja jest również działaniem na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla LGD, ponieważ wymiana doświadczeń realizowanych działań w różnych regionach przez różne LGD jest wartością dodaną a pokazane inicjatywy mogą być godne naśladowania. Wymiana doświadczeń, zgłębienie wiedzy pozwoli uniknąć błędów a jednocześnie wskazać dobre rozwiązania.

Uczestnikami wyjazdu studyjnego mogą być przedstawiciele lokalnych grup działania z województwa zachodniopomorskiego w szczególności pracownicy biur LGD, przedstawiciele Zarządu, Rady.   Pokazane inicjatywy, jako przykłady godne do naśladowania będą popularyzowane.  Wyjazd studyjny zaplanowany jest w terminie 29.06 -01.07.2021 r.. W ramach wyjazdu studyjnego uczestnicy poznają przykłady Dobrych Praktyk w szczególności dofinansowanych ze środków unijnych. Pozyskanie wiedzy o dobrych praktykach w województwie lubuskim pozwoli odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób lokalne dziedzictwo przyrodnicze czy historyczno-kulturowe może w sposób zintegrowany wpłynąć na rozwój turystyki, a co za tym idzie rozwój gospodarczy obszaru i może stworzyć ciekawą ofertę zarówno dla mieszkańców województwa jak i przyjezdnych gości spoza obszaru. Pozyskana wiedza będzie przekazywana poprzez artykuły na stronach internetowych, relacjach ustnych i szkoleniach. Będzie też propozycją, z której mogą skorzystać partnerzy z województwa zachodniopomorskiego.

W programie:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „ Krajowa  Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tagged Under