Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju 24 maja 2021r. podpisało umowę  nr WPROW-FV/17/2021  na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn. „Dobre praktyki u sąsiada za miedzą”.  Celem operacji jest zwiększenie wiedzy na temat projektów, które wpłynęły na rozwój gospodarczy i społeczny obszaru wykorzystując naturalny potencjał środowiska, zasoby kulturowe jak również projekty, które wspierały proces aktywizacji mieszkańców, promocję obszaru tj. jednym słowem są przykładem „dobrych praktyk”.

Planowana do realizacji operacja ma charakter edukacyjny, ma podnieść wiedzę 24 uczestników na temat dobrych praktyk, które są zgodne z obowiązującym prawem, powtarzalne, realistyczne, mają znamiona innowacyjności. Dobre praktyki są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.  Operacja jest również działaniem na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla LGD, ponieważ wymiana doświadczeń realizowanych działań w różnych regionach przez różne LGD jest wartością dodaną a pokazane inicjatywy mogą być godne naśladowania. Wymiana doświadczeń, zgłębienie wiedzy pozwoli uniknąć błędów a jednocześnie wskazać dobre rozwiązania.

Uczestnikami wyjazdu studyjnego mogą być przedstawiciele lokalnych grup działania z województwa zachodniopomorskiego w szczególności pracownicy biur LGD, przedstawiciele Zarządu, Rady.   Pokazane inicjatywy, jako przykłady godne do naśladowania będą popularyzowane.  Wyjazd studyjny zaplanowany jest w terminie 29.06 -01.07.2021 r.. W ramach wyjazdu studyjnego uczestnicy poznają przykłady Dobrych Praktyk w szczególności dofinansowanych ze środków unijnych. Pozyskanie wiedzy o dobrych praktykach w województwie lubuskim pozwoli odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób lokalne dziedzictwo przyrodnicze czy historyczno-kulturowe może w sposób zintegrowany wpłynąć na rozwój turystyki, a co za tym idzie rozwój gospodarczy obszaru i może stworzyć ciekawą ofertę zarówno dla mieszkańców województwa jak i przyjezdnych gości spoza obszaru. Pozyskana wiedza będzie przekazywana poprzez artykuły na stronach internetowych, relacjach ustnych i szkoleniach. Będzie też propozycją, z której mogą skorzystać partnerzy z województwa zachodniopomorskiego.

W programie:

  • spotkanie z przedstawicielami LGD i Fundacji Zielona Dolina Odry i Warty, prezentacja projektów realizowanych na obszarze ich działania;
  • przykłady Dobrych Praktyk w zakresie przedsiębiorczości w tym: Folwark i Pałac Brzeźnica, Baza edukacyjna w Brzózce” Cztery pory roku”, Pawilon Gastronomiczny;
  • Dobre Praktyki w zakresie przedsiębiorczości oparte na zasobach lokalnych: Zwiedzanie winnicy w Trzebulach, wykład i degustacja Anielskie Ogrody - ekologiczne gospodarstwo rolne, szkolenie i warsztaty;
  • Dobre Praktyki - dziedzictwo kulturowe - Twierdza Kostrzyń, zabytkowy kościół w Klępsku, Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim, Izba pamięci w Brzózce, Baza edukacyjna w Brzózce.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „ Krajowa  Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.