Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego w rozwoju gospodarczym i turystycznym obszaru na przykładzie EKOMUZEUM Polski Południowej

Drukuj
piątek, 22 czerwiec 2018 Kategoria: Aktualności

Partnerzy projektu to Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach i Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”. Celem szkolenia było  zgłębienie wiedzy na temat sieci rozproszonych w terenie obiektów, które tworzą swoistą, interesującą kolekcję pokazującą i promującą dziedzictwo przyrodnicze i  kulturowe obszaru, a także dorobek jego mieszkańców zwany ekomuzeum. Uczestnicy mogli przekonać się , że ekomuzea nie odnoszą się tylko do współczesnego środowiska naturalnego i przetworzonego przez człowieka, ale  są w równym stopniu muzeami czasu i przestrzeni. Cechy środowiska, które są ważne dla ludzi np.  pamiątki po przodkach, wybitnych postaciach żyjących na ich obszarze, twórczość ludowa, artystyczna  itd. mają szczególne znaczenie dla ekomuzeów, które  wiążą nas z przeszłością i teraźniejszością. Ekomuzea służą zachowaniu i interpretacji wszystkich tych elementów środowiska w celu odkrycia więzi łączących z przeszłością i poczucia przynależności.  Ekomuzeum Doliny Karpia zaprasza nie tylko do ciekawych zakątków krajobrazowych, przyrodniczych, historycznych, ale przede wszystkim pozwala spotkać ciekawych ludzi, którzy opowiadają, demonstrują i uczą zainteresowanych swoich pasji, zawodów, sposobu życia. W programie wyjazdu  było spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Dolina Karpia (LGD), które zaprezentowało  działalności Stowarzyszenia, przedstawiło  idę  ekomuzeów, tworzenia sieci atrakcji, obsługi i wsparcia dla uczestników. Po części teoretycznej uczestnicy poznali przykłady podmiotów tworzących sieć, była to wizyta w Galerii Sztuki  „Bałysówka Miry Sabatowicz,  w Wiosce Wikliniarskiej,  w restauracji „REVEL”, która w menu ma potrawy przygotowane według  starych receptur, serwuje potrawy z karpia królewskiego, w Muzeum Regionalnym w Bachowicach, gdzie KGW przygotowało warsztaty z wykonywania pierogów, w Gospodarstwie pasiecznym ”PASIEKA U WOJTKA”, uczestnicy poznali życie pszczół, gospodarz posiada ogromną wiedzę i pasję z którą chętnie się dzieli, a w Gospodarstwie Agroturystycznym ”Na Rozstajach” i „Zwierzyniec” poznaliśmy ciekawego człowieka, który sam własną pracą stworzył bardzo nastrojowe i piękne miejsce.

Uczestnicy poprzez wyjazd studyjny do ekomuzeum zdobyli  podstawową wiedzę teoretyczna i praktyczną w jaki sposób można wykorzystać zasoby środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowo - historycznego  w aktywizacji mieszkańców i rozwoju obszaru w sposób innowacyjny nie występujący w naszym województwie .

Tagged Under