1. Przypominamy, że dnia 22 stycznia br. ruszył nabór wniosków dla Partnerów KSOW, w ramach konkursu nr 2/2018, o wybór operacji do realizacji w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019. Ogłoszenie, druki formularzy i informacje o konkursie znajdziecie Państwo na stronie: http://ksow.pl/nabory-wnioskow-sc-ksow/ii-nabor-wnioskow-2018.html W ramach SIR można składać wnioski do Działania nr 5, które służy pomocy w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji (pomocy w poszukiwaniu potencjalnych partnerów i ułatwianiu współpracy między nimi) oraz w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne, a także promocji innowacji w sektorze rolno-spożywczym. Wnioski do Działania 5 można składać zarówno na poziomie krajowym (grupa docelowa operacji pochodzi z minimum 4 województw) do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, jak i na poziomie wojewódzkim do danego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Działanie nr 5 można realizować m.in. poprzez następujące formy: szkolenie, seminarium, warsztat, spotkanie, konferencja, kongres, wyjazd studyjny, stoisko wystawiennicze, punkt informacyjny na targach lub imprezie plenerowej, publikacja, materiał drukowany. Zainteresowanych działaniem prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami Sieci: http://www.cdr.gov.pl/sir/90-nasze-dzialania/sir/sir-schemat/1745-sir-w-wodr
  2. Ruszył nabór uzupełniający na ekspertów do działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020 - od 19 stycznia do 2 lutego 2018 r. można składać wnioski o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów do wydania opinii dotyczących oceny operacji realizowanych w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/1901-2022018-r-uzupelniajacy-nabor-kandydatow-na-ekspertow-do-wydania-opinii-dotyczacyc.html
  3. Na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie znajduje się opracowana przez nas broszura pt. Razem możemy więcej – Działanie „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wersji elektronicznej: http://www.cdr.gov.pl/89-nasze-dzialania/sir/2478-broszura-razem-mozemy-wiecej-dzialanie-wspolpraca-w-ramach-programu-rozwoju-obszarow-wiejskich-na-lata-2014-2020 Zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem.
  4. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie e-learningowe pt. „Gospodarstwa opiekuńcze – nowe wyzwanie dla obszarów wiejskich”, które skierowane jest do rolników, LGD, nauczycieli szkół rolniczych, studentów, mieszkańców obszarów wiejskich oraz samorządów. Więcej informacji na stronie: http://www.cdr.gov.pl/doskonalenie-zawodowe/szkolenia/2471-szkolenie-e-learningowe-pn-gospodarstwa-opiekuncze-nowe-wyzwanie-dla-obszarow-wiejskich
  5. Przypominany, że na kanale filmowym Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w serwisie YouTube zostały zamieszczone wszystkie odcinki naszego cyklu filmowego pt. „Nowoczesność w rolnictwie”. Filmy posiadają również napisy w języku angielskim. Link do filmów: https://www.youtube.com/user/CDRBrwinow/videos
  6. Na stronie internetowej KSOW został opublikowany Katalog projektów dotyczących innowacji w rolnictwie, które były prezentowane podczas Szczytu Innowacji AGRI Innovation Summit w Lizbonie. Katalog jest opracowany i opublikowany w języku angielskim. Link: http://ksow.gov.pl/news/entry/13030-katalog-projektow-innowacji-w-rolnictwie.html
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.