Jednym z ważniejszych elementów imprezy był przemarsz nad Jezioro Panieńskie, którego uczestnicy, odziani w koszulki z logo „Święta Tataraku” oraz z pochodniami w ręku, towarzyszyli wybranej Królowej Jezior Pełczyckich, przewożonej na miejsce koronacji w pojeździe, zaprzęgniętym w dwa piękne konie. Koronacja odbyła się przy udziale mieszkańców i Burmistrza Pełczyc. W trakcie imprezy prezentowane też były również produkty lokalne z tataraku m.in.: likier z tataraku, chleb ziołowy na liściach z tataraku. Produkty te wykonywane są przez „Grupę Kopystki”, działające przy M-GOK w Pełczycach. 

Na naszym stoisku promowaliśmy Stowarzyszenie różnymi publikacjami i gadżetami, a także informowaliśmy licznie nas odwiedzające osoby o różnych możliwościach uzyskania wsparcia finansowego w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Priorytetu 4 PO RYBY. Towarzyszył nam członek Zarządu Stowarzyszenia, Pan Krzysztof Wiklak.

Na zakończenie imprezy odbył się koncert zespołu muzyki w stylu disco polo, a następnie zabawa przy muzyce mechanicznej.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.