Spotkanie rozpoczęło się wykładem wiceprezesa naszego Stowarzyszenia – Pana Ireneusza Kostki na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego na ciekawe inicjatywy, zarówno małe, nieinwestycyjne, np. organizacja warsztatów rękodzielniczych lub ciekawego wydarzenia na trasach tematycznych, które zostały utworzone w poprzednim okresie programowania (2007-2013), jak i te które wymagają większego wkładu pieniężnego, budowy, przebudowy, remonty…

Znalazło się również coś dla zdrowia i portfela, ponieważ w ramach naszej strategii przewidziane są środki na zadania związane z odnawialnymi źródłami energii, które mają wpłynąć na utworzenie miejsc pracy w oparciu o zasoby naturalne i OZE. Uczestnikom zostały przekazane informacje na temat możliwości pozyskania środków na tego typu działania i inwestycje. Namawiamy do tego typu przedsięwzięć ze względu na ww. aspekty jakimi są zdrowie i finanse, gdyż mają one wpłynąć na polepszenie kondycji naszego środowiska oraz dążyć do obniżania kosztów przeznaczanych na pozyskiwanie energii.

Wyżej wymieniona Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) to dokument opracowany oddolnie – czyli, przez wszystkich mieszkańców obszaru 13 gmin członkowskich. W związku z czym ważnym jest, aby podczas tego typu spotkań rozmawiać o ewentualnych zmianach w dokumencie i tak też się stało. Na spotkaniu uczestnicy zgłaszali swoje potrzeby wynikające m.in. z braków środków na rozwój społeczności lokalnej, jak i infrastruktury oraz trudności związane z obecną sytuacją na wsiach. Zebrane informacje zostaną uwzględnione podczas aktualizacji LSR.

Współorganizatorem tego wydarzenia był również OWES w regionie stargardzkim. Przedstawicielem ośrodka na spotkaniu był Pan Paweł Klimek, który przedstawił zasady i możliwości wynikające z otrzymania dofinansowania na projekty grantowe. Mowa była też o możliwości utworzenia spółdzielni socjalnej. OWES nie jest zwykłym ośrodkiem. Dzięki tym ludziom i ich zaangażowaniu otrzymają Państwo nie tylko dofinansowanie, ale także kompleksową pomoc podczas pisania i rozliczania projektu.

Każdy z uczestników spotkania mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji z prowadzącymi.

Przewidziana została również część artystyczna, czyli występ zespołu folklorystycznego „Jutrzenka” z Przelewic, pod przewodnictwem Pana Mariana Sopińskiego. Przelewicki zespół już od lat współpracuje z Liderem Pojezierza i cieszy się dużym zainteresowaniem słuchaczy na naszych spotkaniach. Ma na swoim koncie występy w zaprzyjaźnionych gminach oraz liczne nagrody i wyróżnienia.

Nie mogło zabraknąć na naszym spotkaniu kogoś, kto zająłby się sprawami związanymi ze zdrowiem i profilaktyką. Zadbała o to, jak zawsze niezastąpiona Pani Maria Piotrowska z Barlinka. W swoim wykładzie namawiała wszystkich do zdrowego trybu życia oraz do utworzenia w książce kontaktowej naszego smartfona, kontaktu o nazwie I.C.E (ang. In case of emergency, pol. w nagłym wypadku). Czym jest I.C.E. ? Jest to skrót informujący ratowników, do kogo powinni zadzwonić w razie nagłego wypadku. Osoba ta powinna być nam bliska i posiadać informacje na temat naszego zdrowia oraz posiadanych chorobach przewlekłych. Uczestnicy spotkania mogli również zmierzyć ciśnienie i sprawdzić poziom cukru.

Znalazło się także coś dla Pań, które mogły zadbać o swoją urodę i urok osobisty. Uczestniczki mogły zrobić sobie makijaż, poprosić o poradę specjalistki, jak również same spróbować swoich możliwości. Efekty były oszałamiające!

W tle mogliśmy obejrzeć zestaw 20 obrazów artysty malarza, naszego kolegi Krzysztofa Kłosowicza, który zaprezentował swoje prace, nie rzadko przedstawiające urokliwe zakątki naszego obszaru.

Raz jeszcze chcielibyśmy podziękować za pomoc w organizacji spotkania Stowarzyszeniu Koła Gospodyń Wiejskich STOŁECZNA prowadzonego przez Panią Helenę Durę. Dziękujemy za zaangażowanie, aktywność, chęć do działania i przepyszne wypieki, które można było skosztować podczas spotkania. Takie postawy muszą mieć pozytywny wydźwięk na cały obszar naszego Lidera i dlatego polecamy wszystkim współpracę z Paniami ze Stołecznej.

Wieczór zakończył się wspólnymi tańcami i przyśpiewkami do wtóru z „Jutrzenką” z Przelewic.

Poniżej fotorelacja ze spotkania

Podoba Ci się artykuł? Idea i działania Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”? Polub nas na Facebooku! Wystarczy klik w zakładkę po prawej na przycisk "Like" lub na fanpage'u (Przejdź na stronę)

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.