W Zachodniopomorskiem są oni skupieni w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorze Zachodnie. Ma ona 51 członków. To m.in. restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, gospody, bary, wytwórcy piwa, wędlin, serów czy pasieki. - Od kilku lat jesteśmy w tej sieci - mówi Ewa Kustosz z Przelewic, która z mężem Olgierdem produkują znane w regionie przelewickie miody, wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych. - Korzyści wynikające z członkostwa w tej sieci mają charakter przede wszystkim promocyjny. Informacje o naszych wyrobach znajdują się m.in. w informatorach wydawanych przez Urząd Marszałkowski, logo ESDK możemy używać na naszych reklamach i rolapach.
Idea Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego powstała 22 lata temu na duńskiej wyspie Bornholm. Projekt szybko zyskał zainteresowanie przedsiębiorców i samorządowców. Obecność w ESDK i wspólne logo jest wyznacznikiem dobrej jakości produktu. O członkostwo mogą się ubiegać producenci surowców w rolnictwie, ogrodnictwie i rybołówstwie, producenci i przetwórcy żywności, restauratorzy, właściciele punktów gastronomicznych, obiektów świadczących usługi hotelarskie, hurtownicy i sprzedawcy detaliczni. - Członkostwo w Sieci niesie za sobą wymierne korzyści - mówi Jarosław Rzepa, wicemarszałek województwa. - Należą do nich między innymi uzyskanie licencji na używanie logo Dziedzictwo Kulinarne Pomorze Zachodnie, umieszczenie informacji o przedsiębiorstwie członkowskim na stronie internetowej województwa oraz na stronie Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, prawo do uczestniczenia w imprezach promocyjnych organizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie.
Wnioski w sprawie członkostwa przyjmuje Wydział Rolnictwa i Rybactwa, nr tel. (91) 44 10 203. Tam też można się ubiegać o wpisanie danego wyrobu na Listę Produktów Tradycyjnych. Na tej liście mogą się znaleźć rozmaite produkty rolne, środki spożywcze i napoje spirytusowe. Produkty tradycyjne to takie, które powstają za pomocą metod stosowanych od co najmniej 25 lat. Obecnie na Liście Produktów Tradycyjnych znajduje się 41 produktów. To m.in. dębickie miody, śledzik kołobrzeski, chleb szczeciński, lipiańskie piwo Zaczynaj, pierniki szczecińskie, choszczeńska strucla z makiem, miedwiańska sieja i inne. W maju tego roku, na tę listę trafiły też bełczańskie zupy piwne.

Źródło: (Serwis Głosu Koszalińskiego)

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.