Po stronie polskiej w spotkaniu uczestniczyli: wójt gminy Przelewice Mieczysław Mularczyk, p. Wojciech Zbaraszewski przedstawiciel  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,  p. Ireneusz Kostka wiceprezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”,  p. Daniel D A Gomułkiewicz DarkArt Consulting, p. Zofia Gągało prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom BRATEK w Barlinku, p. Beata Osińska dyrektor Ogrodu  i pracownicy Urzędu Gminy w Przelewicach. Strona niemiecka reprezentowana była przez. prof. Petera Schmucka i burmistrza Miasta Ivenack Rolanda Lükera.

Pierwsze spotkanie robocze odbyło się w Niemczech 28 czerwca br. w miejscowości Ivenack, gdzie partner niemiecki pokazał zrealizowane już inwestycje i wskazał również kolejne, które mogłyby być rewitalizowane w ramach współpracy w Euroregionie Pomerania. Po stronie polskiej jedną z planowanych inicjatyw jest możliwość częściowego zagospodarowania folwarku w Przelewicach. Ciekawą inicjatywą była lokalna kuchnia, która oferowała posiłki dla lokalnych szkół (zdrowe, smaczne i tanie). Pamiętamy, że zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju w 2019 roku powstanie na naszym obszarze Inkubator Kuchenny.

Po spotkaniu goście obejrzeli obiekty  naszego przelewickiego folwarku i zwiedzili Ogród. Kolejne spotkanie robocze zaplanowano pod koniec sierpnia br. w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Źródło: (przelewice.pl)

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.