W sumie 26 umów i wsparcie środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego projektów wartych ponad 30 mln zł. Tak w wielkim skrócie można przedstawić Kontrakt Samorządowy Lider Pojezierzy, czyli instrument stosowany tylko w województwie zachodniopomorskim. Na realizację powiązanych ze sobą działań, opartych na mocnych stronach lokalnych samorządów zdecydowały się Powiaty Myśliborski i Choszczeński oraz Gminy Barlinek, Choszczno, Dębno, Myślibórz, Pełczyce i Trzcińsko Zdrój.

Nie jest łatwo pogodzić dwóch sąsiadów, a już kilku to prawdziwe wyzwanie. Wspólne cele i marzenia, to platforma która pozawala na dialog i zrozumienie. Są one ważne na co dzień, ale nabierają szczególnej wagi gdy trzeba rozmawiać o pieniądzach. Kontrakty Samorządowe to właśnie taki instrument, który pozwala pogodzić kilka ambicji, na rzecz tak ważnych wspólnych celów, jakimi są rozwój gospodarki, wzmacnianie przedsiębiorczości i dawanie lepszej szansy na wejście w dorosłe życie dla młodych. - powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Magnesem na inwestorów, którzy szukają miejsca do lokowania biznesu mają być ponad 24 ha gruntów inwestycyjnych, które zostaną uzbrojone w Dębnowskiej Strefie Przemysłowej i w Pełczycach (obie są włączone do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej),  a także w Renicach w bezpośrednim sąsiedztwie drogi S3 i węzła Myślibórz, oraz w Barlinku. Kontrakt Samorządowy pozwoli także na wzmocnienie walorów turystycznych obszaru interwencji poprzez budowę ponad 15 km tras rowerowych. Lider całego Kontraktu - Barlinek - wzbogaci się również o pętlę autobusową i nowe centrum przesiadkowe

Kontrakty samorządowe stwarzają olbrzymią szansę na przerwanie kręgu biedy, jaka dotyka społeczności popegeerowskie. Aktywizacja najmłodszych członków rodziny, pokazanie możliwości i danie szansy, to często jedyna droga do prawdziwej zmian, czyli zdobycia wykształcenia, zawodu i w końcu pracy. - wyjaśniał wicemarszałek województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa.

W znacznym stopniu kontrakt jest dedykowany uczniom okolicznych szkół podstawowych i zawodowych. Wielu z nich pochodzi z terenów wiejskich lub małych miast, a codzienny i długotrwały dojazd do szkoły jest sporą przeszkodą. Sytuacji nie poprawia fakt, że wśród nich są i tacy, którzy posiadają opinie i orzeczenia poradni psychologicznych o dysfunkcjach i dostosowaniu wymagań edukacyjnych. Taka sytuacja ma m.in. miejsce wśród uczniów Technikum nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSP Nr1 w Barlinku oraz Technikum w ZSP Nr1 w Dębnie. Projekt Powiatu Myśliborskiego "Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie” w ramach KS Lider Pojezierzy ma ułatwić wejście w dorosłość. Modernizację przejdą szkolne warsztaty i pracownie obróbkowe, szkoły nawiążą współpracę z otoczeniem społeczno–gospodarczym m.in. poprzez staże, wizyty w zakładach pracy, szkolenia czy doradztwo zawodowe. Takich działań w ramach Lidera Pojezierzy będzie znacznie więcej.

Lista projektów wchodzących w skład kontraktu samorządowego „Lider Pojezierzy”:

 1. Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Będargowie, Gmina Pełczyce, wartość projektu 210 235,00 zł, wartość dofinansowania 181 558,95 zł,
 2. Wiedza kluczem do sukcesu, Powiat Choszczeński, wartość projektu 1 534 027,04 zł, wartość dofinansowania 1 379 898,40 zł,
 3. Chcemy lepiej, chcemy więcej, Gmina Barlinek, wartość projektu 215 005,00 zł, wartość dofinansowania 186 918,04 zł,
 4. Razem Odkrywamy, Gmina Barlinek, wartość projektu 215 840,98 zł,  wartość dofinansowania 186 400,27 zł,
 5. Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie, Powiat Myśliborski, wartość projektu 703 842,50 zł, wartość dofinansowania 633 458,25 zł,
 6. Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku, Gmina Barlinek, wartość projektu 448 081,00 zł, wartość dofinansowania 386 962,75 zł,
 7. Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Cychry, Gmina Dębno, wartość projektu 259 509,37 zł, wartość dofinansowania 233 558,43 zł,
 8. Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Smolnica, Gmina Dębno, wartość projektu 197 100,00 zł, wartość dofinansowania 177 390,00 zł,
 9. Ze szkołą za pan brat - rozszerzona edukacja przyrodnicza, matematyczna i informatyczna w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu, Gmina Myślibórz, wartość projektu 373 295,00 zł, wartość dofinansowania 322 060,43 zł,
 10. Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Zespół Szkół w Lubianie, Gmina Pełczyce, wartość projektu 694 161,00 zł, wartość dofinansowania 598 624,94 zł,
 11. Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP nr 1 w Dębnie, Gmina Dębno, wartość projektu 328 492,50 zł, wartość dofinansowania 295 643,24 zł,
 12. I my możemy i potrafimy, Gmina Barlinek, wartość projektu 210 235,00 zł, wartość dofinansowania 181 558,95 zł,
 13. Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Sarbinowo, Gmina Dębno, wartość projektu 229 944,37 zł, wartość dofinansowania 206 949,93 zł,
 14. Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Zespół Szkół im. M. Kopernika w Pełczycach, Gmina Pełczyce, wartość projektu 698 485,97 zł, wartość dofinansowania 603 212,48 zł,
 15. Nabywanie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych na obszarach wiejskich Gminy Myślibórz, Gmina Myślibórz, wartość projektu 161 180,00 zł, wartość dofinansowania 139 195,05 zł,
 16. Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Różańsko, Gmina Dębno, wartość projektu 328 492,50 zł, wartość dofinansowania 295 643,25 zł,
 17. Chcę być lepszy – droga do dojrzałości, Gmina Barlinek, wartość projektu 231 205,50 zł, wartość dofinansowania 183 573,55 zł,
 18. Poprawa dostępności sieci żłobków poprzez stworzenie miejsca opieki nad dziećmi w Pełczycach, Gmina Pełczyce, wartość projektu 650 007,39 zł, wartość dofinansowania 580 007,39 zł,
 19. „Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc - odcinek Barlinek - granica gminy", Gmina Barlinek, wartość projektu 3 065 384,85 zł, wartość dofinansowania 2 549 906,29 zł,
 20. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Sarbinowo - Cychry wzdłuż drogi krajowej nr 23 oraz na odcinku Dębno – Smolnica wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 126 i na odcinku drogi wojewódzkiej nr 127 w kierunku Dargomyśla", Gmina Dębno, wartość projektu 2 408 690,89zł, wartość dofinansowania 1 482 668,00 zł,
 21. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Strefy Przemysłowej w Dębnie w obszarze Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez dozbrojenie terenów”, Gmina Dębno, wartość projektu 3 245 226,11 zł, wartość dofinansowania 2 583 850,64 zł,
 22. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KSSSE Podstrefa Pełczyce”, Gmina Pełczyce, wartość projektu 4 338 302,30 zł, wartość dofinansowania 2 732 161,35 zł,
 23. „Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – odcinek Pełczyce – granica gminy”, Gmina Pełczyce, Wartość projektu: 1 907 332,00 zł, wartość dofinansowania 1 359 999,98 zł,
 24. „Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku”, Gmina Barlinek, wartość projektu 2 270 717,29 zł, wartość dofinansowania 1 699 835,20 zł,
 25. „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej”, Gmina Barlinek, wartość projektu: 1 644 706,70 zł, wartość dofinansowania 1 274 999,98 zł,
 26. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Renice – Gmina Myślibórz”, Gmina Myślibórz,  Wartość projektu 3 928 697,60 zł, wartość dofinansowania 2 934 848,36 zł

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.