Kolejnym punktem dnia były spotkania konsultacyjne z zasad aplikowania o środki za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”. Wiceprezes wyjaśnił, także na czym polegają odnawialne źródła energii, które są coraz bardziej popularne w naszym kraju, oraz zapraszał wszystkich mieszkańców do aplikowania wniosków w obecnych naborach, które zostały ogłoszone w zeszły piątek tj. 28.07 br. m.in. na działania aktywizujące, kampanię promocyjną lidera, oraz na projekty grantowe.

W części artystycznej wystąpił zespół „Trio Kostas”, zespół śpiewaczy z Bierzwnika, oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku z Recza.

W trakcie spotkania panie mogły skorzystać z pokazów makijażu, zbadać sobie poziom cukru i zmierzyć ciśnienie na stoisku medycznym oraz obejrzeć mini wystawę prac malarskich Grupy w Kręgu Sztuki z Barlinka.

Podczas imprezy został namalowany obraz przedstawiający Kościół w Reczu autorstwa Pana Krzysztofa Kłosowicza - artysty malarza z Barlinka, którego szczęśliwym nabywcą stała się Pani Maria Piotrowska z Barlinka. Jednakże ciężko było Pani Marii zabierać obraz do domu, więc przepięknym jak sam obraz gestem przekazała go na ręce Burmistrza Recza, aby mógł on zawisnąć na honorowym miejscu i cieszyć oczy wszystkich oglądających go mieszkańców Recza. Raz jeszcze dziękujemy Pani Marii i składamy wyrazy uznania za tak miły gest.

W imprezie wzięli udział Burmistrz Recza – Wiesław Łóński, Członkowie Ready Miejskiej w Reczu, oraz Członek Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” – Piotr Bohdziewicz, który piastuje stanowisko Sekretarza Gminy Recz. Obecni byli również Sołtysi, przedstawiciele Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Recz oraz mieszkańcy.

Panowała wspaniała, rodzinna atmosfera a wszystkim dopisywały humory.

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” serdecznie dziękuje Dyrektorce Domu Kultury w Reczu – Pani Agnieszce Koźbiał, za pomoc w organizacji tego spotkania, oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowania.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.