Zasada konkurencyjności w ramach PROW 2014-2020 - poradnik

Drukuj
wtorek, 20 czerwiec 2017 Kategoria: Aktualności

W PROW 2007-2013 zadania (np. zakup maszyny) można było realizować już na drugi dzień po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy. Ustalenie ceny odbywało się poprzez przedstawienie zapytań ofertowych i odpowiadających im ofert.
W PROW 2014-2020 sam zakup, jeśli szacowana wartość przekracza 20 tys. zł netto, można zrealizować nie po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy, ale dopiero po podpisaniu umowy i zastosowaniu konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy.

Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców w ramach PROW powszechnie nazywany jest „zasadą konkurencyjności”. Należy jednak pamiętać, że w dokumentach zwrot „zasada konkurencyjności” stosowany jest w odniesieniu do wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Wydatki poniesione z naruszeniem zasady konkurencyjności mogą zostać uznane za niekwalifikowalne w całości lub w części, w zależności od wagi tego naruszenia. Należy więc zwrócić szczególną uwagę, na ich stosowanie.

Więcej w załączonym poradniku poniżej...

Załączniki:
Pobierz plik (Zasada_konkurencyjnosci_w_ramach_PROW_2014-2020_10_05_20.pdf)Zasada konkurencyjności w ramach PROW 2014-2020 - poradnik[Plik .PDF]558 kB
Tagged Under