Liderowski program energetyczny dla naszych mieszkańców

Drukuj
piątek, 28 kwiecień 2017 Kategoria: Aktualności

21 partnerów wspólne określiło cele tzw. eko-energetyczne, między innymi walki z ubóstwem energetycznym naszych mieszkańców i gmin.

Jednym z kolejnych efektów tych działań jest podpisanie kolejnego listu intencyjnego z namacalnymi efektami dla naszych mieszkańców.

List intencyjny podpisany został zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Lider Pojezierza z Firmą Columbus Energy.

Strony Listu Intencyjnego oświadczają, iż wyrażają chęć nawiązania współpracy, polegającej na wypracowaniu modelu i płaszczyzny wspólnych działań na lokalnym rynku w zakresie promocji i upowszechniania technologii odnawialnych źródeł energii, w szczególności technologii fotowoltaicznej.

Celem listu intencyjnego jest opracowanie planu działania, zmierzającego do zwiększenia potencjału wdrożeniowego, zarówno ilościowego i jakoś-ciowego, lokalnych odnawialnych źródeł energii, mających przyczynić się do rozwoju społeczno–gospodarczego Gmin naszego obszaru.

Efektem współpracy Stowarzyszenia Lider Pojezierza oraz Columbus Energy  będą utworzone  nowe miejsca pracy, poprawa stanu środowiska, wzrostu niezależności i bezpieczeństwa energetycznego obszaru, ograniczenia ubóstwa energetycznego mieszkańców.

Pracować będziemy nad tworzeniem i wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu niezależności energetycznej.

Działania te przyczynią się do rozwoju  przedsiębiorczości oraz utworzenia relacji ekonomicznej pomiędzy współpracującymi podmiotami. Jest to początek prac nad utworzeniem „kręgu bioenergetycznego” wynikającego między innymi z naszej Lokalnej Strategii – 13 gmin.

Zapraszamy do współpracy naszych mieszkańców w zakresie:

1) prowadzenie analiz potencjału rynku energetyki odnawialnej, w tym analiz strategicznych, logistycznych, marketingowych;

2) prowadzenie analiz finansowych i energetycznych;

3) opracowanie ekonomiczne potencjalnych wdrożeń efektywnych technologii fotowoltaicznych,

4) pomoc w pozyskiwaniu finasowania i dofinasowania inwestycji w OZE,

5) tworzenie sieci usług i odbiorców na rynku energetyki odnawialnej,

6) wsparcie podmiotów w zarządzaniu procesami logistycznymi w łańcuchu dostaw produkcji energii elektrycznej i cieplnej,

7) działalność szkoleniowa, doradcza, edukacyjna i naukowa.

Zasady szczegółowe zostaną ustalone przez wspólne utworzony zespół „Lider Columbus”.

Szczegóły naszej wspólnej propozycji już niebawem.

Ireneusz Kostka - Wiceprezes zarządu

Tagged Under