21 partnerów wspólne określiło cele tzw. eko-energetyczne, między innymi walki z ubóstwem energetycznym naszych mieszkańców i gmin.

Jednym z kolejnych efektów tych działań jest podpisanie kolejnego listu intencyjnego z namacalnymi efektami dla naszych mieszkańców.

List intencyjny podpisany został zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Lider Pojezierza z Firmą Columbus Energy.

Strony Listu Intencyjnego oświadczają, iż wyrażają chęć nawiązania współpracy, polegającej na wypracowaniu modelu i płaszczyzny wspólnych działań na lokalnym rynku w zakresie promocji i upowszechniania technologii odnawialnych źródeł energii, w szczególności technologii fotowoltaicznej.

Celem listu intencyjnego jest opracowanie planu działania, zmierzającego do zwiększenia potencjału wdrożeniowego, zarówno ilościowego i jakoś-ciowego, lokalnych odnawialnych źródeł energii, mających przyczynić się do rozwoju społeczno–gospodarczego Gmin naszego obszaru.

Efektem współpracy Stowarzyszenia Lider Pojezierza oraz Columbus Energy  będą utworzone  nowe miejsca pracy, poprawa stanu środowiska, wzrostu niezależności i bezpieczeństwa energetycznego obszaru, ograniczenia ubóstwa energetycznego mieszkańców.

Pracować będziemy nad tworzeniem i wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu niezależności energetycznej.

Działania te przyczynią się do rozwoju  przedsiębiorczości oraz utworzenia relacji ekonomicznej pomiędzy współpracującymi podmiotami. Jest to początek prac nad utworzeniem „kręgu bioenergetycznego” wynikającego między innymi z naszej Lokalnej Strategii – 13 gmin.

Zapraszamy do współpracy naszych mieszkańców w zakresie:

1) prowadzenie analiz potencjału rynku energetyki odnawialnej, w tym analiz strategicznych, logistycznych, marketingowych;

2) prowadzenie analiz finansowych i energetycznych;

3) opracowanie ekonomiczne potencjalnych wdrożeń efektywnych technologii fotowoltaicznych,

4) pomoc w pozyskiwaniu finasowania i dofinasowania inwestycji w OZE,

5) tworzenie sieci usług i odbiorców na rynku energetyki odnawialnej,

6) wsparcie podmiotów w zarządzaniu procesami logistycznymi w łańcuchu dostaw produkcji energii elektrycznej i cieplnej,

7) działalność szkoleniowa, doradcza, edukacyjna i naukowa.

Zasady szczegółowe zostaną ustalone przez wspólne utworzony zespół „Lider Columbus”.

Szczegóły naszej wspólnej propozycji już niebawem.

Ireneusz Kostka - Wiceprezes zarządu

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.