OWES - zestawienie aktualnie oferowanych usług

Drukuj
czwartek, 20 kwiecień 2017 Kategoria: Aktualności

OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA REGIONU STRGARDZKIEGO. 

Misją OWES jest promowanie idei ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej oraz wspieranie rozwoju lokalnego poprzez kompleksowe wsparcie oraz wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej.

OFERTA - SAMORZĄDOWCY

 1. pomoc w przygotowaniu projektu uchwały dotyczącej inicjatywy lokalnej;
 2. pomoc w przygotowaniu programu współpracy z organizacjami i przeprowadzenie procesu konsultacji projektu uchwały z organizacjami;
 3. pomoc w przygotowaniu treści otwartego konkursu ofert na „wkłady własne”;  
 4. pomoc w dokonaniu analizy otoczenia pod kątem możliwości powołania spółdzielni socjalnych osób prawnych.

OFERTA – PRZEDSIĘBIORCY SPOŁECZNI

 1. pomoc w bieżącym prowadzeniu działalności wraz z przygotowaniem do udziału w konkursie dotacyjnym na dofinansowanie utworzenia miejsca pracy;  
 2. pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie do instytucji wspierających;  
 3. usługi o charakterze doradczym oraz szkoleniowym

OFERTA – PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI

 1. usługi mające na celu wsparcie procesów służących rozszerzaniu skali oraz zakresu działalności prowadzonych przez organizacje
 2. pomoc w przygotowywaniu ofert w konkursach grantowych,
 3. uruchamianie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
 4. merytoryczne wspieranie bieżącego funkcjonowania.

OFERTA – AKTYWNI MIESZKAŃCY

 1. pomoc w procesie tworzenia oraz rejestracji podmiotu w sądzie;
 2. usługi o charakterze inkubacyjnym (usługi księgowe, doradcze, promocyjne, szkoleniowe);
 3. wsparcie bieżącego funkcjonowania.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (NIEODPLATNE_WSPARCIE_OWES.pdf)Informacja o usługach oferowanych przez OWES[Plik .PDF]587 kB
Tagged Under