Podsumowanie naborów wniosków. Dziękujemy!

Drukuj
piątek, 23 grudzień 2016 Kategoria: Aktualności

Dziękujemy również wszystkim wnioskodawcom za udział w naborach i gratulujemy wybrańcom. Dla tych z Państwa, którzy nie osiągnęli wystarczającej ilości punktów zgodnie z kryteriami lub nie załapali się w limicie środków już dziś przypominamy i zapraszamy na przyszłe nabory wniosków, które planowane są na czwarty kwartał przyszłego 2017 roku (październik-listopad).

W dniu 29 listopada i 21 grudnia 2016 r. do wszystkich wnioskodawców wysłaliśmy pisma o sposobie rozstrzygnięcia złożonego wniosku o przyznanie pomocy. W związku z tym informujemy, że na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 18 marca 2015, poz. 378) istnieje możliwość złożenia protestu w formie pisemnej od wyniku oceny. Protest wnosi się w przypadku nie uzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, negatywnej oceny zgodności z LSR oraz gdy operacja nie mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu.

Protest należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach wyboru do zarządu województwa za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lider Pojezierza". Druk protestu znajduje się poniżej artykułu.


Z poważaniem,
Zarząd Stowarzyszenia
„Lider Pojezierza"

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin Rady-zał. nr 12-Protest-14.12.2015 r..doc)Załącznik nr 12 do Regulaminu Rady - Protest[Plik .DOC (MS Word)]190 kB
Tagged Under