Nabór dotyczy projektów realizowanych w latach 2017-2022 i prowadzony jest w trybie ciągłym, do wyczerpania środków.

Nabór odbywa się pod następującymi warunkami:

  • Podpisany i kompletny wniosek (1 egzemplarz) należy złożyć w Biurze FMP pod adresem: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, al. Wojska Polskiego 184C/15, 71-256 Szczecin, co do zasady na  3 miesiące przed rozpoczęciem działań w projekcie.

Uwaga! Formalne złożenie wniosku musi poprzedzić proces konsultacji z pracownikami Zespołu ds. Naboru i Promocji. Można to zrobić drogą elektroniczną lub na miejscu w Biurze FMP.

  • Istnieje możliwość rozpoczęcia przedsięwzięcia na własne ryzyko jeden dzień po formalnym złożeniu skonsultowanego  wniosku w Biurze FMP. Dotyczy to tylko działań organizacyjnych, bez głównego wydarzenia w projekcie.
  • O ostatecznej wysokości i okresie wsparcia decyduje wybór projektu przez Euroregionalny Komitet Sterujący oraz umowa o dofinansowanie. Po przyznaniu dofinansowania, warunki wykorzystania środków pomocowych oraz zasady jego rozliczana zostaną zawarte w umowie o dofinansowanie. Umowa z beneficjentem zostanie zawarta po podpisaniu umowy na zarządzanie Funduszem Małych Projektów przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Rozliczenie projektu może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Celem Funduszu Małych Projektów jest umożliwianie „codziennych” transgranicznych spotkań i wspieranie bogatego programu imprez kulturalnych i aktywności trwale oddziałujących na rozwój strukturalny pogranicza. W szczególności wspierane są przy tym małe przedsięwzięcia służące poprawie współpracy w następujących dziedzinach: ochrony środowiska, wymiany młodzieży, ochrony zdrowia i integracji społecznej, równości kobiet i mężczyzn oraz uczenia się przez całe życie.
Projekty dofinansowane w ramach FMP mają za zadanie wspieranie nowych lub już istniejących  kontaktów transgranicznych. Ich celem jest poprawa wzajemnego porozumienia, co jest podstawą dla rozwoju stabilnej współpracy w regionie.

Do składania wniosków uprawnione są organizacje o charakterze niedochodowym posiadające swoją siedzibę lub oddział na obszarze wsparcia. Realizujący projekt musi prefinansować wszelkie wydatki związane z projektem. Maksymalna wartość projektu wynosi 30 000 EUR. Dofinansowanie z EFRR wynosi maksymalnie 85 %. Dla wnioskodawców z Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach dostępności środków, istnieje możliwość uzyskania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na współfinansowanie w wysokości 5% kwalifikowanych kosztów projektu.

Zachęcamy Państwa do konsultacji pomysłów na polsko-niemieckie projekty z pracownikami Biura FMP. Udzielimy Państwu także wskazówek i pomocy przy wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych. Zachęcamy do umawiania się na spotkania poprzez system rezerwacji konsultacji, który dostępny jest na naszej stronie internetowej www.pomerania.org.pl w zakładce poświęconej Funduszowi Małych Projektów Interreg V A.

Wkrótce poinformujemy Państwa o szkoleniach dla beneficjentów FMP.

Osoby do kontaktu:

Aleksandra Warska
tel. +48 91 486 29 10
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Julia Leśniewska
tel. +48 91 486 08 23
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.