Informacja o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia "Lider Pojezierza"

Drukuj
czwartek, 17 listopad 2016 Kategoria: Aktualności
 1. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza.
 4. Omówienie wniosków, które wpłynęły do Biura LGD w okresie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach zakresów: „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (nabór Nr 1/2016)” oraz „Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór Nr 2/2016)”.
 5. Złożenie pisemnych deklaracji poufności i bezstronności.
 6. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zapoznaniu się z wnioskami (WoPP).
 7. Przedstawienie WoPP złożonych na poszczególne nabory.
 8. Dyskusja nad złożonymi projektami.
 9. Podjęcie uchwał Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie uznania operacji za niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju.
 10. Podjęcie uchwał Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie uznania operacji za zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przyznania operacji punktów według lokalnych kryteriów wyboru.
 11. Sporządzenie przez Przewodniczącącą list operacji ocenionych w ramach zakresów: „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” oraz „Rozwijanie działalności gospodarczej”.
 12. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Przewodnicząca Rady
Beata Broda-Biaduń

Tagged Under