Krótkie podsumowanie po przyjęciu pierwszych WoPP

Drukuj
czwartek, 17 listopad 2016 Kategoria: Aktualności

ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" na kwotę 608 180,14 zł, co daje łączną kwotę 5 135 952,14 zł.

Przypominamy, że wysokość limitu środków na poszczególne zakresy wynosi:

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 punktów, określonych w Kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Tagged Under