Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia "Lider Pojezierza"

Drukuj
poniedziałek, 24 październik 2016 Kategoria: Aktualności

Konferencja odbyła się według planu, a Prezes naszego Stowarzyszenia - Pan Adam Andriaszkiewicz, wraz z Panią Krystyną Nawój rozpoczął uroczystość jednocześnie witając zaproszonych gości i ubarwiając ten wyjątkowy dzień przepięknym wierszem pt.: „Jubileusz 10-lecia Lidera Pojezierza”, którego autorem jest właśnie Pani Krystyna.

Kolejnym z paneli była Prezentacja Podsumowująca działalność LGD „Lider Pojezierza” w latach 2006-2016, której autorem był nasz niezastąpiony Wiceprezes Pan Ireneusz Kostka. Przedstawione zostały wszystkie projekty, wyjazdy, szkolenia, które zapewne w wielu z obecnych odrodziło miłe wspomnienia.

Zaraz po prezentacji przyszedł czas na nagrodzenie najbardziej wyjątkowych, aktywnych i kreatywnych osób z obszaru działania LGD, które w ciągu tych 10-ciu lat zawsze służyły pomocą, dobrym słowem i radą podczas budowania naszego Stowarzyszenia, a są nimi: Katarzyna Mielcarek, Ewa Stolarska, Agnieszka Granatowska, Dorota Rybińska, Marek Żurański, Bogusława Sługocka, Marek Schiller, Teresa Walczak, Julita Kołda, Barbara Purgal, Daniel Domagała, Kapela „Dębniacy” Przedstawiciel: Edmund Zioła, Leszek Włodkowski-Moszej, Paulina Wolańska, Magdalena Baczyńska-Warżała, Wiesław Sienkiewicz, Krzysztof Wiklak.

Zarząd Stowarzyszenia postanowił nagrodzić statuetką powitalną nowoprzyjętą Gminę Recz. VVG KAUNO z Litwy, za wieloletnią współpracę na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych naszych krajów, wzajemne wsparcie w realizacji projektów i przyjaźń. Wyróżnienia specjalne za partnerstwo i wieloletnią współpracę w realizowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju dla: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku i Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Choszcznie.

Ku naszemu zaskoczeniu podczas konferencji zjawił się Pan Józef Jerzy Faliński - Radny Województwa Zachodniopomorskiego, który w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Pana Olgierda Geblewicza, wręczył na ręce Prezesa i Wiceprezesa Srebrną Odznakę Honorowego Gryfa Zachodniopomorskiego dla Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Podczas konferencji nie mogło zabraknąć oprawy muzycznej a mianowicie zaproszonych skrzypaczek Pani Nikoli Haręży i Pani Kornelii Fijałki, które ucieszyły nasze uszy przepiękną grą i zwycięzcy tegorocznego Sun Festiwal w Myśliborzu, czyli DJ-a RobOne (Robert Olender).

Na koniec Pan Ireneusz Kostka przedstawił Podsumowanie stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Pojezierza Myśliborskiego, czyli stan wykorzystania środków, poszczególne działania, co powstało w poszczególnych gminach, przedstawienie „dobrych praktyk”, a także założenia nowego okresu programowania PROW na lata 2014 – 2020 i możliwości otrzymania wsparcia finansowego za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Prezesowi Stowarzyszenia nie pozostało nic innego, jak podsumować całą konferencję, podziękować zaproszonym gościom i zaprosić ich na degustację produktów tradycyjnych.

Raz jeszcze pragniemy podziękować wszystkim gościom i wszystkim nagrodzonym. Mamy nadzieję, że przyszłe lata przyniosą dla nas wiele dobrego i pozwolą na zrealizowanie wielu innowacyjnych projektów na naszym obszarze.

Tagged Under