Aktualizacja planowanych naborów w ramach PROW 2014-2020

Drukuj
wtorek, 27 wrzesień 2016 Kategoria: Aktualności

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił termin naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwo”, przewidziany w harmonogramie planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 na I kwartał 2017 roku.

w zakresie:

  1. TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI 
  2. WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
  3. ROZWÓJ GOSPODARSTW
  4. ROZWÓJ TERYTORIALNY
  5. WSPARCIE JAKOŚCI PRODUKCJI

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach ww. instrumentu można będzie składać od dnia 12 września 2016 r. do dnia 11 października 2016 r. osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką poleconą nadaną w placówce pocztowej do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Załączniki:
Pobierz plik (Harmonogram_planowanych_naborow_wnioskow_w_ramach_PROW_2.pdf)Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020[Plik .PDF]282 kB
Tagged Under