Warsztaty „Abc przedsiębiorczości – działalność gospodarcza w praktyce i teorii” dla Lokalnych Grup Działania

Drukuj
wtorek, 05 lipiec 2016 Kategoria: Aktualności

Celem głównym szkolenia adresowanego do realizatorów Lokalnych Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020 było podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, co ma szczególne znaczenie, gdyż znaczna część budżetów LSR przeznaczona jest na rozwój przedsiębiorczości, podnoszenie aktywności zawodowej mieszkańców LSR, w tym tworzenie miejsc pracy i rozwijanie istniejących firm. Szkolenie przyczyniło się do podniesienia kompetencje pracowników biur lokalnych grup działania w zakresie wykonywanych przez nich zadań, w szczególności świadczenia skutecznego doradztwa na rzecz potencjalnych wnioskodawców. Warsztaty poprowadził Damian Hamerla, trener edukacji finansowej, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i doradztwa z zakresu przedsiębiorczości.

Program warsztatów obejmował m.in.:

  1. wstęp do przedsiębiorczości,
  2. wizję firmy - analizę opłacalności,
  3. formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. planowanie, zarządzanie czasem i zespołem.

Oprócz przedmiotowych warsztatów drugiego dnia szkolenia Pan Damian Greś Dyrektor Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zapoznał uczestników z tworzonym portalem turystycznym Pomorza Zachodniego zapraszając Lokalne Grupy Działania do jego współtworzenia.

Warsztaty z przedsiębiorczości pozwoliły doradcom zweryfikować, utrwalić i poszerzyć posiadaną wiedzę i umiejętności a ponadto były kolejną okazją do wymiany doświadczeń.

Tagged Under