Celem głównym szkolenia adresowanego do realizatorów Lokalnych Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020 było podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, co ma szczególne znaczenie, gdyż znaczna część budżetów LSR przeznaczona jest na rozwój przedsiębiorczości, podnoszenie aktywności zawodowej mieszkańców LSR, w tym tworzenie miejsc pracy i rozwijanie istniejących firm. Szkolenie przyczyniło się do podniesienia kompetencje pracowników biur lokalnych grup działania w zakresie wykonywanych przez nich zadań, w szczególności świadczenia skutecznego doradztwa na rzecz potencjalnych wnioskodawców. Warsztaty poprowadził Damian Hamerla, trener edukacji finansowej, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i doradztwa z zakresu przedsiębiorczości.

Program warsztatów obejmował m.in.:

  1. wstęp do przedsiębiorczości,
  2. wizję firmy - analizę opłacalności,
  3. formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. planowanie, zarządzanie czasem i zespołem.

Oprócz przedmiotowych warsztatów drugiego dnia szkolenia Pan Damian Greś Dyrektor Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zapoznał uczestników z tworzonym portalem turystycznym Pomorza Zachodniego zapraszając Lokalne Grupy Działania do jego współtworzenia.

Warsztaty z przedsiębiorczości pozwoliły doradcom zweryfikować, utrwalić i poszerzyć posiadaną wiedzę i umiejętności a ponadto były kolejną okazją do wymiany doświadczeń.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.