Chwarszczany to miejsce wyjątkowe ze względu na swoje walory historyczne oraz bogactwo dziedzictwa kulturowego, pielęgnowanego przez wieki przez członków kolejnych zakonów rycerskich. O dawnym znaczeniu tego miejsca świadczy zachowana XIII-wieczna kaplica templariuszy uznana za jeden z najważniejszych zabytków architektury w Polsce. Ta wyjątkowa gotycka budowla wraz z jej otoczeniem pozwalają nam przenieść się w czasie do niepowtarzalnego klimatu dawnych wieków i dlatego motywem przewodnim tegorocznych Targów Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych będzie okres średniowiecza ze wszystkim elementami tej epoki.

Dzisiejsze Chwarszczany to niewielka wieś położona w malowniczym krajobrazie doliny rzeki Myśli. W średniowieczu miejsce to tętniło życiem. W latach 30-tych XIII wieku przybyli do Chwarszczan rycerze zakonu templariuszy sprowadzając swoich rolników i rzemieślników. Pierwsi zakonnicy wznieśli nad Myślą dwór z wydzieloną częścią sakralno-mieszkalną i zabudową gospodarczą, na rzece zbudowali młyn. Prowadzili tu hodowlę bydła, koni i owiec, zagospodarowując uprawami okoliczne pola. Zakonni rzemieślnicy piekli chleb, szyli ubrania, wytwarzali gliniane naczynia i potrzebne narzędzia, na miejscu była też kuźnia. Przy wjeździe stał dom pielgrzyma gdzie mogli odpocząć przybywający z daleka wędrowcy pragnący pomodlić się w świątyni zakonu.

Największą rangę Chwarszczany uzyskały pod koniec XIII wieku kiedy mieściła się tu stolica wschodnioeuropejskiej prowincji templariuszy, na czele której stał preceptor Bernard von Everstein. Ówcześnie tutaj znajdowała się główna kancelaria gdzie trzymano akta i skarbiec, a raz do roku zjeżdżali się najznamienitsi rycerze zakonu zarządzający komandoriami na zgromadzenie kapituły prowincji. Obrady odbywały się w świątyni wokół której spotkamy się w tym roku, by wrócić na chwilę do czasów zakonów rycerskich.

Dla każdej z gmin bądź podmiotów reprezentujących daną gminę z obszaru działania Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, która chciałaby zaprezentować się podczas TILiA przewidziane jest jedno stoisko promocyjne, pod wspólnym namiotem o wymiarach 2,5 m x 2,5 m. Stoisko należy przystroić zgodnie z tematem przewodnim imprezy według własnego uznania.

Aby wziąć udział w targach należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową (załącznik) do dnia 15 lipca 2016r. na adres : Gmina Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice z dopiskiem TILiA lub na adres e-mailowy : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak co roku podczas targów odbędzie się „Konkurs na Supersołtysa i Supersołectwo”. Wzorem lat ubiegłych każda gmina typuje najaktywniejsze sołectwo i sołtysa, którego przedstawiciele zmierzą się w w/w konkursie oraz pomogą w promocji Państwa stoiska. Podczas targów odbędzie się także „Konkurs kulinarny Średniowieczne Smaki Pojezierza”. Karta zgłoszeniowa i regulamin obydwu konkursów będą dostępne na stronie internetowej www.liderpojezierza.pl oraz www.boleszkowice.pl od dnia 04 lipca 2016r. Rekrutacja na obydwa konkursy trwa do 22 lipca 2016r. Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zaprezentowania dziecięcych i młodzieżowych zespołów artystycznych z Państwa gminy na scenie podczas trwania TILII 2016. Karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie internetowej : www.boleszkowice.pl Rekrutacja trwa do dnia 22 lipca 2016 r.

Maksymalny czas prezentacji zespołów artystycznych to 10 min. Mile widziane utwory oraz stroje nawiązujące do tematu przewodniego TILiA 2016.

Chcielibyśmy, również zaprosić Państwa reprezentantów do udziału w organizowanej w tym roku w czasie Targów gry terenowej ’’Szczęśliwa 13” promującej wiedzę o gminach członkowskich „Lidera Pojezierza”. Zadaniem uczestników będzie odkrycie ciekawych informacji o naszych ziemiach oraz ich charakterystycznych atrakcjach, udokumentowanie swej wiedzy na specjalnych mapach - kartach uczestnika gry, po czym zgłoszenie się z uzupełnioną kartą po odbiór atrakcyjnych pamiątkowych upominków.

Organizator zapewnia wyżywienie oraz dojazd na targi dla 15 osobowej reprezentacji.

W związku z powyższym chcielibyśmy się spotkać z Państwem oraz osobami odpowiedzialnymi w Państwa Gminie za kulturę w celu omówienia szczegółów udziału Państwa Gminy w tegorocznych targach. Nasza propozycja terminów i godzin spotkania to:

20 czerwca (Dębno - 9:00, Trzcińsko Zdrój - 11:00, Myślibórz - 12:30, Lipiany - 14:00)
21 czerwca (Nowogródek Pomorski - 9:00, Barlinek - 10:30, Przelewice - 12:20, Pełczyce - 14:00)
22 czerwca (Krzęcin - 10:00, Choszczno - 11:30, Recz - 12:30, Bierzwnik - 14:30)

Bardzo proszę o ustosunkowanie się do powyższych dat i godzin oraz wyznaczenie miejsca spotkania. Informację zwrotną proszę przekazać za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 16 czerwca do godz.1400

Załączniki:
Pobierz plik (kartazgloszenia-dla-gmin.doc)Karta zgłoszeniowa na TILiA dla gmin[Plik .DOC (Word 97-03)]1026 kB
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.