W okresie naboru wniosków (od 9 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wpłynęło 18 wniosków.

W dniu 21 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie komisji dokonującej wyboru LSR, podczas którego dokonano ostatecznej oceny wszystkich złożonych wniosków oraz podjęto uchwały o wyborze LSR.

Limity dostępnych środków dla Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczonych na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach poszczególnych programów zostały określone następująco:

  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 25 127 028,01 (EUR),
  • Program Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 - 18 764 705,88 (EUR).

Do realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zostało wybranych 17 LSR:

  • 9 LSR finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
  • 3 LSR finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
  • 5 LSR finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

Jedna LSR nie została wybrana do realizacji z powodu braku dostępnych środków na realizację tej LSR.

Komisja konkursowa przyznała naszej Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 (obejmującej gminy: Barlinek, Boleszkowice, Bierzwnik, Choszczno, Dębno, Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Przelewice, Recz, Trzcińsko-Zdrój) 226 punktów (92,24%) na 245 punktów możliwych, co zapewniło nam 7 pozycję na liście rankingowej i wybór LSR do realizacji.

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom, które uczestniczyły w procesie budowy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 za włożony trud i poświęcony czas. Prosimy przyjąć słowa uznania za aktywność i zaangażowanie w pracę nad tym, ważnym dla całej społeczności dokumentem.

Będzie nam niezmiernie miło współpracować z Państwem przez kolejne lata działania naszego Stowarzyszenia.

Dziękujemy i zapraszamy!

Załączniki:
Pobierz plik (Lista_ocenionych_LSR_26.04.2016-1.doc)Lista ocenionych Lokalnych Strategii Rozwoju[Plik .DOC (Word 97-03)]197 kB
Pobierz plik (WybraneLokalneGrupyDzialania.doc)Wybrane Lokalne Grupy Działania w woj. Zachodniopomorskim[Plik .DOC (Word 97-03)]669 kB
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.