Szkolenie i wyjazd studyjny pt. Od zaradności do przedsiębiorczości

Szkolenie przeznaczone jest dla doradców, przedsiębiorców z obszarów wiejskich, rolników, przedstawicieli: LGD, Stowarzyszeń, klastrów oraz samorządów lokalnych.

Celem szkolenia jest:

  1. przekazanie uczestnikom wiedzy na temat tworzenia oraz funkcjonowania sieci, kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na obszarach wiejskich, celach i priorytetach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie (SIR), źródłach finansowania wprowadzania innowacji w rolnictwie i przetwórstwie na terenach wiejskich,
  2. podczas wyjazdu studyjnego pokazanie przykładów czterech podmiotów gospodarczych w woj. świętokrzyskim realizujących działania innowacyjne w prowadzonej działalności.

Udział w szkoleniu dla uczestników jest bezpłatny, poza kosztami dojazdu do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie do dnia 8 czerwca 2016 r. wypełnionej karty zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem na nr 22 729 72 91. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły operacji oraz program szkolenia i kartę zgłoszenia uczestnictwa znajdziecie Państwo na stronie:

http://cdr.gov.pl/doskonalenie-zawodowe/szkolenia/1924-szkolenie-i-wyjazd-studyjny-pt-od-zaradnosci-do-przedsiebiorczosci

Szkolenie pt. Wykorzystanie innowacji w gospodarstwie rolnym w zakresie ochrony środowiska

Szkolenie przeznaczone jest dladoradców rolniczych WODR, rolników, rolników zainteresowanych nowościami, doradców Izb Rolniczych i prywatnych podmiotów doradczych związanych z produkcją roślinną.

Celem szkolenia jest:

upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom niedoboru wody w glebie i stosowaniu dobrych praktyk, ułatwienie kontaktów pomiędzy rolnikami, doradcami i jednostkami naukowymi, a także zachęcanie doradców i rolników nowatorów do współpracy w tym zakresie. Program obejmuje część teoretyczną w pierwszym dniu realizowaną z udziałem pracowników Uniwersytety Przyrodniczego w Poznaniu i wyjazdową do gospodarstwa rolniczego, pokazowego w drugim dniu. Tematyka szkolenia dotyczyć będzie innowacji, niekonwencjonalnych rozwiązań w zakresie technologii uprawy, możliwości regulacji stosunków wodnych, małej retencji, ograniczania strat wody i degradacji gleby oraz racjonalnej gospodarki nawozowej, stosowania nawozów nowej generacji i innych rozwiązań na rzecz ograniczania stresu roślinom uprawnym.

Terminy szkolenia:
15-16.06.2016r. - I grupa. Początek zajęć w dniu 15.06.16r. o godz. 11:15
21-22.06.2016r. - II grupa. Początek zajęć w dniu 21.06.16r. o godz. 11:15


Udział w szkoleniu dla uczestników jest bezpłatny, poza kosztami dojazdu do Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie do dnia 10 czerwca 2016 r. wypełnionej karty zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub fax. 61 820-19-71 . O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły operacji oraz program szkolenia i kartę zgłoszenia uczestnictwa znajdziecie Państwo na stronie:

http://cdr.gov.pl/doskonalenie-zawodowe/szkolenia/1929-szkolenie-wykorzystanie-innowacji-w-gospodarstwie-rolnym-w-zakresie-ochrony-srodowiska

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.