Obywatelska strategia rozwoju wsi Różańsko pn. "Nasz plan na Różańsko"

Drukuj
środa, 01 czerwiec 2016 Kategoria: Aktualności

Uczestniczący w spotkaniu zespół programowy reprezentuje różne grupy mieszkańców (młodzi, starsi) oraz różne środowiska (parafia, szkoła, stowarzyszenia, przedsiębiorcy, rada sołecka, grupy nieformalne). Takie podejście pozwoli na uzyskanie szerokiego spektrum opinii i katalogu potrzeb, a finalnie wypracowany dokument będzie efektem rzeczywistego konsensusu w sprawach dotyczących nas wszystkich.

Na kanwie gruntownej diagnozy sytuacji, analizy SWOT (słabe strony, mocne strony, szanse, zagrożenia), zespół określi wizję rozwoju, cele które chce osiągnąć oraz działania, które do owych celów doprowadzą.

Zespół podejmie także próbę określenia potencjalnych źródeł finansowania, nadania poszczególnym działaniom odpowiednich priorytetów oraz wskaże podmioty za ich realizację odpowiedzialne. 

To najtrudniejszy element  strategii, dlatego zespół zaprosił Ireneusza Kostkę Wiceprezesa  Stowarzyszenie LIDER POJEZIERZA,  aby przybliżył tematykę związaną z rozwojem wsi w ramach planowanych  przez LGD działań w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022..

Organizatorzy spotkania:

Jarosław Ostry
Menadżer ds. obywatelskiej
strategii rozwoju Różańska

Maciej Patynowski
Prezes Polskiej Fundacji
Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Poniżej krótka fotorelacja ze spotkania:

Tagged Under