Agro-Eko-Turystyczne Zielone Lato 2016

Drukuj
piątek, 13 maj 2016 Kategoria: Aktualności

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne - świadczące usługi agroturystyczne w gospodarstwach rolnych oraz osoby fizyczne świadczące usługi turystyczne na obszarach wiejskich w formie ośrodków turystycznych, pensjonatów, zajazdów, itp.; położonych na terenach wiejskich województwa zachodniopomorskiego, tzn. poza granicami administracyjnymi miast, które zgłoszą swój udział. Obiekty biorące udział w konkursie powinny być zgłoszone do właściwej ewidencji obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Konkurs przebiegał będzie w dwóch kategoriach:
Kategoria I: wybór najlepszego gospodarstwa rolnego, w którym dodatkowym źródłem dochodu są usługi turystyczne.
Kategoria II: wybór najlepszego ośrodka (np. pensjonat, zajazd), świadczącego usługi turystyczne, które są podstawowym, lecz niekoniecznie jedynym źródłem utrzymania (np. hodowla ryb, stadnina koni, szkółka jeździecka, produkcja żywności metodami ekologicznymi).
Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa z dniem 23 maja 2016 r. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie o jego wynikach oraz zostaną zaproszeni do udziału w podsumowaniu konkursu, z wręczeniem nagród i dyplomów, podczas XXIX Barzkowickich Targów Rolnych „Agro Pomerania” 2016, które odbędą się w terminie 9-11 września 2016 r. w Barzkowicach.
Więcej informacji znajdą państwo TUTAJ

Tagged Under