W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne - świadczące usługi agroturystyczne w gospodarstwach rolnych oraz osoby fizyczne świadczące usługi turystyczne na obszarach wiejskich w formie ośrodków turystycznych, pensjonatów, zajazdów, itp.; położonych na terenach wiejskich województwa zachodniopomorskiego, tzn. poza granicami administracyjnymi miast, które zgłoszą swój udział. Obiekty biorące udział w konkursie powinny być zgłoszone do właściwej ewidencji obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Konkurs przebiegał będzie w dwóch kategoriach:
Kategoria I: wybór najlepszego gospodarstwa rolnego, w którym dodatkowym źródłem dochodu są usługi turystyczne.
Kategoria II: wybór najlepszego ośrodka (np. pensjonat, zajazd), świadczącego usługi turystyczne, które są podstawowym, lecz niekoniecznie jedynym źródłem utrzymania (np. hodowla ryb, stadnina koni, szkółka jeździecka, produkcja żywności metodami ekologicznymi).
Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa z dniem 23 maja 2016 r. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie o jego wynikach oraz zostaną zaproszeni do udziału w podsumowaniu konkursu, z wręczeniem nagród i dyplomów, podczas XXIX Barzkowickich Targów Rolnych „Agro Pomerania” 2016, które odbędą się w terminie 9-11 września 2016 r. w Barzkowicach.
Więcej informacji znajdą państwo TUTAJ

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.