Umowę podpisali za Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza Prezes Adam Andriaszkiewicz i Wiceprezes Ireneusz Kostka a w imieniu Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach - Dyrektor Aleksandra Bakiewicz. 

Nad całością wydarzenia czuwał Wójt Gminy Boleszkowice Jan Krzywicki.

Termin Targów Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych w Chwarszczanach to 27 sierpnia 2016 roku.

Umowa przewiduje: 

 • zapewnienie koordynatora imprezy, posiadającego doświadczenie w organizacji imprez plenerowych,
 • przygotowanie logistyczne terenu dla wystawców, stanowisk handlowych, gastronomicznych oraz pod scenę,
 • zapewnienie 13 stoisk wystawienniczych (namiotów) dla gmin z obszaru objętego LSR, wyposażonych w stoły i krzesła oraz z dostępem do wody i prądu,
 • zapewnienie stoiska wystawienniczego dla Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” ,
 • zapewnienie zadaszonej sceny na występy artystyczne oraz prezentacje, w tym również zaplecza dla artystów występujących na scenie,
 • zapewnienia konferansjera prowadzącego imprezę,
 • zapewnienie oświetlenia oraz nagłośnienia sceny,
 • zapewnienie namiotu dla zaproszonych gości wyposażonego w stoły i krzesła,
 • zapewnienie dostępu do punktu z wodą pitną/bieżącą w odległości nie większej jak 100 m od terenu imprezy,
 • zapewnienie zaplecza higieniczno – sanitarnego podczas trwania imprezy,
 • zapewnienie pomocy medycznej podczas trwania imprezy,
 • zorganizowanie programu artystycznego podczas imprezy,
 • zorganizowanie transportu osób chętnych do wzięcia udziału w imprezie w Chwarszczanach (gm. Boleszkowice) z terenu 13 gmin: Barlinek, Bierzwnik, Boleszkowice, Choszczno, Dębno, Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Przelewice, Recz, Trzcińsko-Zdrój,
 • przeprowadzenie akcji promocyjnej imprezy (plakaty, zaproszenia, ulotki, spot reklamowy) na obszarze Lokalnej Grupy Działania,
 • zapewnienie wyżywienia dla organizatorów imprezy i wystawców w liczbie 250 posiłków,
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczestników podczas trwania imprezy, w tym ubezpieczanie imprezy, którego koszt leży po stronie Zleceniobiorcy,

Koordynatorem TILIA 2016 ze strony GCKiBP jest Aleksandra Bakiewicz – Dyrektor, nr tel. 506506072, 696056761.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.