OZE? Ubóstwo energetyczne? Energetyka obywatelska? - pytania bez odpowiedzi?

Drukuj
piątek, 01 kwiecień 2016 Kategoria: Aktualności

Odnawialne źródła energii – co to takiego?
Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła, których zasoby w przeciwieństwie do źródeł kopalnych (węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa) szybko się odnawiają lub są niewyczerpywalne. Odnawialne źródła energii obejmują m.in. energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię wodną, energię geotermalną, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu oraz z biopłynów.

Ubóstwo energetyczne – co to takiego i jaki będzie miał na nie wpływ rozwój energetyki obywatelskiej?
Ubóstwo energetyczne występuje wtedy, gdy bardzo duża część naszych przychodów musi być przeznaczana na rachunki za ogrzewanie i prąd. W skrajnych przypadkach, ubóstwo energetyczne to niemożliwość opłacania tych rachunków, co prowadzić też może do wykluczenia energetycznego. Najprościej można powiedzieć – za raportem „Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna” – że „ubóstwo energetyczne występuje wtedy, gdy utrzymanie w domu komfortowej temperatury stanowi dla nas problem, nie mamy środków, by opłacić rachunki za ogrzewanie, naprawić niedziałający system grzewczy lub zainstalować nowy; w domu czy mieszkaniu jest ciągle zimno i wilgotno, a my często z tego powodu chorujemy.” Rozwój energetyki obywatelskiej może pomóc w zwalczaniu ubóstwa energetycznego poprzez kierowanie środków na rzecz wsparcia najuboższych rodzin: na termomodernizację i instalacje mikro-OZE.

Na pytania:
Co oznacza efektywność energetyczna?
W jaki sposób rozwój energetyki obywatelskiej wpłynie na ceny energii?
Jak rozwój energetyki obywatelskiej wpłynie na środowisko i zdrowie ludzi?
Jakie korzyści na poziomie regionalnym i lokalnym stwarza rozwój energetyki obywatelskiej?

odpowiemy niebawem!!!

Tagged Under