Propozycja współpracy z Instytutu Szwedzkiego

Drukuj
piątek, 01 kwiecień 2016 Kategoria: Aktualności

Wnioski w konkursie na finansowanie współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego można składać do 14 kwietnia br. Maksymalne dofinansowanie wynosi 500 tys. koron szwedzkich. Działania projektowe powinny przyczynić się do zrównoważonego wzrostu i rozwoju gospodarczego, środowiskowego i społecznego w regionie Morza Bałtyckiego i jego sąsiedztwie.

W skład partnerstw wchodzić mogą takie instytucje jak: władze lokalne, regionalne, rady rozwoju regionalnego oraz rady gmin i okręgów, agencje rządowe, instytucje edukacji wyższej i instytuty badawcze, organizacje biznesowe i handlowe, spółki, a także organizacje pozarządowe i organizacje międzyrządowe.
Partnerstwo musi angażować minimum trzy kraje, które kwalifikują się do finansowania, a główny wnioskodawca musi pochodzić ze Szwecji. Istotne jest to, żeby projekt podejmował wyzwania ujęte w jednym z następujących dokumentów – Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, Partnerstwo Wschodnie, Bałtycki Plan Działań HELCOM lub był zgodny z dążeniami do bliższego partnerstwa z innymi krajami Regionu Morza Bałtyckiego, w tym Rosji.
Konkurs na 2016 rok będzie dotyczył następujących ogólnych tematów: region ekologicznie zrównoważony, zrównoważony wzrost, wyzwania dla regionu.
Więcej informacji na stronie: https://eng.si.se/call-for-applications-seed-funding-baltic-sea-region/

Tagged Under