Wnioski w konkursie na finansowanie współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego można składać do 14 kwietnia br. Maksymalne dofinansowanie wynosi 500 tys. koron szwedzkich. Działania projektowe powinny przyczynić się do zrównoważonego wzrostu i rozwoju gospodarczego, środowiskowego i społecznego w regionie Morza Bałtyckiego i jego sąsiedztwie.

W skład partnerstw wchodzić mogą takie instytucje jak: władze lokalne, regionalne, rady rozwoju regionalnego oraz rady gmin i okręgów, agencje rządowe, instytucje edukacji wyższej i instytuty badawcze, organizacje biznesowe i handlowe, spółki, a także organizacje pozarządowe i organizacje międzyrządowe.
Partnerstwo musi angażować minimum trzy kraje, które kwalifikują się do finansowania, a główny wnioskodawca musi pochodzić ze Szwecji. Istotne jest to, żeby projekt podejmował wyzwania ujęte w jednym z następujących dokumentów – Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, Partnerstwo Wschodnie, Bałtycki Plan Działań HELCOM lub był zgodny z dążeniami do bliższego partnerstwa z innymi krajami Regionu Morza Bałtyckiego, w tym Rosji.
Konkurs na 2016 rok będzie dotyczył następujących ogólnych tematów: region ekologicznie zrównoważony, zrównoważony wzrost, wyzwania dla regionu.
Więcej informacji na stronie: https://eng.si.se/call-for-applications-seed-funding-baltic-sea-region/

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.