Młodzi na lokalnym rynku pracy - kurs

Drukuj
piątek, 01 kwiecień 2016 Kategoria: Aktualności

Z projektu mogą skorzystać:
· osoby bezrobotne (niezarejestrowane lub zarejestrowane w urzędzie pracy)
· osoby niepracujące
Preferowany udział  mają:
· Osoby w wieku 18-29 lat 
· Matki samotnie wychowujące dziecko (gwarantujemy i finansujemy opiekę nad dzieckiem 
w trakcie szkoleń i staży)
· Kobiety
· Osoby niepełnosprawne (w niektórych działaniach zapewniamy pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej)
· Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych
· Osoby bez doświadczenia zawodowego lub z doświadczeniem zawodowym do 1 roku
· Osoby z terenów wiejskich
W zależności od uczestnika/czki, oferujemy zróżnicowane wsparcie, np.:
·  Szkolenia zawodowe
·  Płatne staże i praktyki zawodowe
·  Coaching w trakcie staży i praktyk
·  Stypendia szkoleniowe dla uczestników/czek
·  Mentoring ze strony organizatorów staży zawodowych
·  Materiały szkoleniowe, poczęstunki w trakcie zajęć, zwroty kosztów dojazdu
Przykładowe szkolenia i kursy:
·  Kurs barmana 
·  Kurs opiekunki 
·  Kurs masażu 
·  Kurs pomocy kuchennej
·  Kurs masażu I i II stopnia z językiem niemieckim 
·  Kurs kosmetyczki z językiem niemieckim 
·  Kurs specjalisty ds. E-commerce z kursem ECDL Base
·  Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych
·  Kurs obsługi i konserwacji suwnic

sprawdz: www.akademia.kompetencji.pl

Uczestnicy Naszych projektów  przejdą specjalistyczne szkolenia zawodowe zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu. Zapewniamy stypendia szkoleniowe, materiały szkoleniowe oraz zwroty kosztów dojazdu. Po szkoleniach uczestnicy przystąpią do płatnych Staży zawodowych (4 lub 5 miesięcznych) zgodnych z nabytymi podczas szkoleń kwalifikacjami. Projekt tego typu mógłby wpłynąć pozytywnie na życie osób mieszkających w powiecie choszczeńskim. Rozpoczynamy rekrutację, zachęcamy do współpracy! W razie pytań pozostaje do dyspozycji pod nr telefonu: 510 325 170. Maciej Rębilas - Specjalista ds. funduszy unijnych

Tagged Under