"Lider Pojezierza" zaprasza do zgłaszania produktów na Listę Produktów Tradycyjnych.

Drukuj
środa, 09 marzec 2016 Kategoria: Aktualności

Nasza szczęśliwa 13, to region mający nie tylko bogatą i niezwykle burzliwą historię, ale również posiadający zbiór fascynujących tradycji, zwyczajów i kultur. Ludność województwa zachodniopomorskiego pochodzi z różnych stron Polski przedwojennej i powojennej. Przybysze przywieźli tu różnorodną gamę smaków i potraw, które wkomponowały się w smaki występujące na tym terenie w okresie przedwojennym. Te różnorodne produkty i potrawy tworzą jedyny, niepowtarzalny region kulinarny. Jest on stosunkowo „młody”, bo liczy tylko kilkadziesiąt lat, ale ma już swoje sukcesy w postaci produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych.

Promocja i sprzedaż tradycyjnie wytwarzanej żywności nie tylko podnosi atrakcyjność obszarów wiejskich, ale także daje szansę na utworzenie nowych miejsc pracy na wsi, a tym samym – na pozyskiwanie nowych źródeł dochodu. Ważne jest to, że lokalne i regionalne produkty żywnościowe cieszą się coraz większym uznaniem i zainteresowaniem konsumentów, co przyczynia się do wzmocnienia poczucia tożsamości regionalnej oraz rozwoju i promocji obszaru objętego LSR na lata 2014-2020.

Wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych niesie za sobą wiele korzyści, m.in.:

¤ stwarza wytwórcom produktów tradycyjnych możliwość ubiegania się o udzielenie odstępstw od obowiązujących i prawnie uregulowanych wymogów produkcyjnych (weterynaryjnych, higienicznych lub sanitarnych). Odstępstwa te muszą wynikać ze stosowania przez producentów niezmiennych, tradycyjnych metod wytwarzania. Udzielenie tego typu odstępstw nie może wpływać negatywnie na jakość zdrowotną produktu,

¤ pogłębia wiedzę konsumentów na temat tradycyjnej żywności i dziedzictwa kulturowego,

¤ pomaga w rozpowszechnianiu informacji dotyczących wytwarzania produktów tradycyjnych,

Rejestrując produkt przy współpracy z naszą Lokalną Grupą Działania otrzymają Państwo wsparcie pracowników Biura w procedurze zgłaszania, tj. pomoc przy sporządzaniu wniosku o zgłoszenie produktu oraz pozostałych etapach rejestracji. Dodatkowo ci z Państwa, którzy zdecydują się na zgłoszenie produktów poprzez Stowarzyszenie, będą mieli możliwość bezpłatnego uczestnictwa we wszelkich targach, wystawach, festiwalach etc. dotyczących tematyki lokalnego dziedzictwa oraz promocji regionu.  

Lista Produktów Tradycyjnych – co to jest?

Listę Produktów Tradycyjnych tworzą produkty, (spośród kategorii przedstawionych powyżej), które charakteryzują się tradycyjną, ugruntowaną w czasie metodą wytwarzania, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Podstawą rejestracji jest tradycja wytwarzania i szczególna oraz niepowtarzalna jakość związana z historycznie ugruntowanymi przepisami, metodami produkcji i sposobami przetwarzania, od co najmniej 25 lat, które gwarantują wysoką jakość otrzymanego produktu.

Listę Produktów Tradycyjnych prowadzi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Producenci zgłaszają produkt na Listę Produktów Tradycyjnych poprzez złożenie odpowiednio sporządzonego wniosku o rejestrację do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w formie papierowej i na elektronicznym nośniku informacji.

Do składania wniosku uprawnione są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Wniosek podlega sprawdzeniu pod względem formalnym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, który także dokonuje oceny.

Kolejnym krokiem rejestracji produktu tradycyjnego na szczeblu wojewódzkim jest pozyskanie opinii Izby Gospodarczej zrzeszającej podmioty wytwarzające produkty tradycyjne, w zakresie spełnienia przez produkt wymagań dotyczących m.in. tradycyjności wytwarzania produktu. Jeżeli produkt spełnia ww. wymagania marszałek województwa przesyła kopię wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych wraz z kopią opinii Izby Gospodarczej do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister po otrzymaniu dokumentów dokonuje wpisu produktu tradycyjnego na Listę Produktów Tradycyjnych. Lista publikowana jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w Dzienniku Urzędowym ministra właściwego ds. rynków rolnych.  

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z Pracownikami Biura LGD pod nr tel.: 95 7460 360 oraz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  .

Tagged Under