Szansa na ograniczenie ubóstwa energetycznego mieszkańców naszego obszaru

Drukuj
wtorek, 19 styczeń 2016 Kategoria: Aktualności

Współorganizatorem konferencji było nasze stowarzyszenie. Prowadzącymi konferencję byli Ireneusz Kostka (Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”) oraz Andrzej Sumara (Fundacja „Zielona Lokomotywa”).

Efektem konferencji było wypracowanie modelu i płaszczyzny współpracy na lokalnym rynku energii opartym na biomasie z wykorzystaniem roślin energetycznych.

Było to spotkanie robocze przedstawicieli zainteresowanych realizacją na terenie gminy Przelewice i Ogrodu Dendrologicznego projektu pilotażowego w celu wypracowania sprawnego modelu gospodarki biomasą na potrzeby lokalnej energetyki. W pierwszym etapie - taniego i czystego ciepła. Działanie to powinno mieć znaczący wpływ na rozwój każdej naszej gminy. Program pilotażowy realizowany będzie w gminie Przelewice. Wzorem do częściowego wykorzystania jest samowystarczalna energetycznie Gmina Guessing w Austrii. Zamierzamy wypracować podobny model dostosowany do naszych warunków lokalnych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele:

1) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego – Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w Szczecinie;

2) Lokalne Grupy Działania: Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedziba w Barlinku oraz Stowarzyszenie Wiejska Inicjatywa Rozwoju „WIR” z Marianowa,

3) Gmina Przelewice;

4) Stowarzyszenia Klaster Energii i Środowiska w Szczecinie;

5) Fundacji „Zielona Lokomotywa” w Słutowie;

6) Ogrodu Dendrologicznego Samorządowy Zakład Budżetowy w Przelewicach;

7) Organizacji Przedsiębiorców w Barlinku;

8) Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pyrzycach;

9) Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu;

10) Uniwersytetu Przyrodniczego – Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii w Poznaniu;

11) Politechniki Koszalińskiej – Wydziału Mechanicznego w Koszalinie;

12) IOS THERMEX Sp. z o.o. z Krakowa;

13) CARE4Nature ze Szczecina;

14) Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie;

15) SUMARA - Lesterprojekt ze Słutowa k/Recza;

16) Global Inwestycje Sp. z o.o. w Barlinku;

17) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach;

18) SUMARA Sp. z o.o. z Wielgoszczy;

19) ALDOM Techniki Grzewczej i Ciepłownictwa w Stargardzie;

20) Klastera „Metalika” z Wałcza;

21) FXGRAIL sp. z o.o. z Warszawy ul. Złota 61

Podstawowym zadaniem konferencji było opracowanie porozumienia w postaci Listu Intencyjnego, który zadeklarowało podpisać 20 uczestniczących podmiotów.

List intencyjny zawiera w preambule, iż uczestnicy wyrażają chęć nawiązania współpracy, polegającej na wypracowaniu modelu i płaszczyzny współpracy na lokalnym rynku energii, opartym na biomasie, z wykorzystaniem roślin energetycznych oraz jego upowszechniania.

Uczestnicy konferencji zadeklarowali opracowanie planu działania, zmierzającego do zwiększenia potencjału lokalnych źródeł energii w szczególności biomasy w bilansie energetycznym, mających przyczynić się do rozwoju społeczno – gospodarczego Gmin, w tym szczególnie do:

1. tworzenia miejsc pracy i stymulowania przedsiębiorczości,

2. poprawy stanu środowiska,

3. wzrostu niezależności i bezpieczeństwa energetycznego obszaru,

4. ograniczenia ubóstwa energetycznego,

5. tworzenia i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań,

6. promocji odnawialnych źródeł energii (OZE). Uczestnicy ustalili, że obszarami współpracy będą działania dotyczące:

1) prowadzenia analiz rynku biomasy, w tym analiz strategicznych, logistycznych, marketingowych;

2) prowadzenia analiz finansowych i energetycznych;

3) opracowania ekonomicznie efektywnych technologii produkcji biomasy;

4) pomocy w pozyskiwaniu finansowania inwestycji OZE, w tym na zakładanie upraw energetycznych;

5) projektowania i zarządzania lokalnymi łańcuchami dostaw biomasy;

6) tworzenia sieci dostawców i odbiorców lokalnej biomasy;

7) rozwoju lokalnych rynków biomasy energetycznej;

8) wsparcia podmiotów w zarządzaniu procesami logistycznymi w łańcuchu dostaw biomasy;

9) wsparcia działań promocyjnych lokalnych źródeł biomasy;

10) wsparcia rozwoju technicznego i technologicznego procesów zbioru, przetwarzania i konwersji energetycznej;

11) cyfryzacji i informatyzacji procesów technologicznych;

12) działalności szkoleniowych, doradczych, edukacyjnych i naukowych.

Uczestnicy zakładają również, że efektem Planu będzie przedsięwzięcie gospodarcze, do realizacji którego utworzone zostanie konsorcjum.

Na konferencji ustalono odpowiedzialnych za koordynację działań i ich etapy;

1) Koordynacja i biuro Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” – mgr inż. Ireneusz Kostka Tel. +48501652083, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2) Etap rolniczy – produkcji biomasy ZUT Szczecin - Prof. dr hab. inż. Sławomir Stankowski e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3) Etap zbioru i przetwarzania biomasy PIMR Poznań – Prof. Tadeusz Pawłowski; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4) Etap spalania – energetyczny Sumara - Lesterprojekt – mgr inż. Andrzej Sumara Tel. +48695936280 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

5) Etap wykorzystania popiołu do nawożenia ZUT Szczecin - Prof. dr hab. inż. Sławomir Stankowski Tel. +486686682343 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

6) Etap logistyki US – Szczecin dr Izabela Dembińska; Tel. +48502044146 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7) Etap rozwoju przedsiębiorczości i doradztwa Północna Izba Gospodarcza - Dariusz Więcaszek; Tel. +48914860765 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8) Etap szkolenia, upowszechniania i promocji.

a) Klaster Energii i Środowiska – mgr Dorota Kowalczyk Tel. +48535838889 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) Ogród Dendrologiczny w Przelewicach – mgr inż. Beata Osińska. Tel. +4891 56 43 080 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

c) Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach - mgr inż. Marian Marynowski tel. 606698511 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konferencja jest pierwszym krokiem do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”. W LSR 2016-2022 jest wiele możliwości pozyskania środków na tworzenie stanowisk pracy z wykorzystaniem zasobów naszego obszaru oraz rozwijanie istniejących mikro i makro przedsiębiorstw. Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” wraz z partnerami rozpoczyna cykl konsultacji, spotkań oraz analiz w celu osiągnięcia celów w nowej perspektywie 2016-2022 w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Wdrożenie wymienionych działań w formie projektów daje szanse na rozwój i integrację naszej społeczności, a co ważne na obniżenie kosztów utylizacji odpadów komunalnych, a tym samy na poprawę stanu środowiska i wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Podstawowym założeniem opisanych działań jest wypracowanie metod oszczędności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, zakładów produkcyjnych, budynków mieszkalnych oraz ograniczenia ubóstwa energetycznego mieszkańców naszego obszaru.

Tagged Under