Współorganizatorem konferencji było nasze stowarzyszenie. Prowadzącymi konferencję byli Ireneusz Kostka (Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”) oraz Andrzej Sumara (Fundacja „Zielona Lokomotywa”).

Efektem konferencji było wypracowanie modelu i płaszczyzny współpracy na lokalnym rynku energii opartym na biomasie z wykorzystaniem roślin energetycznych.

Było to spotkanie robocze przedstawicieli zainteresowanych realizacją na terenie gminy Przelewice i Ogrodu Dendrologicznego projektu pilotażowego w celu wypracowania sprawnego modelu gospodarki biomasą na potrzeby lokalnej energetyki. W pierwszym etapie - taniego i czystego ciepła. Działanie to powinno mieć znaczący wpływ na rozwój każdej naszej gminy. Program pilotażowy realizowany będzie w gminie Przelewice. Wzorem do częściowego wykorzystania jest samowystarczalna energetycznie Gmina Guessing w Austrii. Zamierzamy wypracować podobny model dostosowany do naszych warunków lokalnych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele:

1) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego – Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w Szczecinie;

2) Lokalne Grupy Działania: Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedziba w Barlinku oraz Stowarzyszenie Wiejska Inicjatywa Rozwoju „WIR” z Marianowa,

3) Gmina Przelewice;

4) Stowarzyszenia Klaster Energii i Środowiska w Szczecinie;

5) Fundacji „Zielona Lokomotywa” w Słutowie;

6) Ogrodu Dendrologicznego Samorządowy Zakład Budżetowy w Przelewicach;

7) Organizacji Przedsiębiorców w Barlinku;

8) Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pyrzycach;

9) Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu;

10) Uniwersytetu Przyrodniczego – Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii w Poznaniu;

11) Politechniki Koszalińskiej – Wydziału Mechanicznego w Koszalinie;

12) IOS THERMEX Sp. z o.o. z Krakowa;

13) CARE4Nature ze Szczecina;

14) Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie;

15) SUMARA - Lesterprojekt ze Słutowa k/Recza;

16) Global Inwestycje Sp. z o.o. w Barlinku;

17) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach;

18) SUMARA Sp. z o.o. z Wielgoszczy;

19) ALDOM Techniki Grzewczej i Ciepłownictwa w Stargardzie;

20) Klastera „Metalika” z Wałcza;

21) FXGRAIL sp. z o.o. z Warszawy ul. Złota 61

Podstawowym zadaniem konferencji było opracowanie porozumienia w postaci Listu Intencyjnego, który zadeklarowało podpisać 20 uczestniczących podmiotów.

List intencyjny zawiera w preambule, iż uczestnicy wyrażają chęć nawiązania współpracy, polegającej na wypracowaniu modelu i płaszczyzny współpracy na lokalnym rynku energii, opartym na biomasie, z wykorzystaniem roślin energetycznych oraz jego upowszechniania.

Uczestnicy konferencji zadeklarowali opracowanie planu działania, zmierzającego do zwiększenia potencjału lokalnych źródeł energii w szczególności biomasy w bilansie energetycznym, mających przyczynić się do rozwoju społeczno – gospodarczego Gmin, w tym szczególnie do:

1. tworzenia miejsc pracy i stymulowania przedsiębiorczości,

2. poprawy stanu środowiska,

3. wzrostu niezależności i bezpieczeństwa energetycznego obszaru,

4. ograniczenia ubóstwa energetycznego,

5. tworzenia i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań,

6. promocji odnawialnych źródeł energii (OZE). Uczestnicy ustalili, że obszarami współpracy będą działania dotyczące:

1) prowadzenia analiz rynku biomasy, w tym analiz strategicznych, logistycznych, marketingowych;

2) prowadzenia analiz finansowych i energetycznych;

3) opracowania ekonomicznie efektywnych technologii produkcji biomasy;

4) pomocy w pozyskiwaniu finansowania inwestycji OZE, w tym na zakładanie upraw energetycznych;

5) projektowania i zarządzania lokalnymi łańcuchami dostaw biomasy;

6) tworzenia sieci dostawców i odbiorców lokalnej biomasy;

7) rozwoju lokalnych rynków biomasy energetycznej;

8) wsparcia podmiotów w zarządzaniu procesami logistycznymi w łańcuchu dostaw biomasy;

9) wsparcia działań promocyjnych lokalnych źródeł biomasy;

10) wsparcia rozwoju technicznego i technologicznego procesów zbioru, przetwarzania i konwersji energetycznej;

11) cyfryzacji i informatyzacji procesów technologicznych;

12) działalności szkoleniowych, doradczych, edukacyjnych i naukowych.

Uczestnicy zakładają również, że efektem Planu będzie przedsięwzięcie gospodarcze, do realizacji którego utworzone zostanie konsorcjum.

Na konferencji ustalono odpowiedzialnych za koordynację działań i ich etapy;

1) Koordynacja i biuro Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” – mgr inż. Ireneusz Kostka Tel. +48501652083, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2) Etap rolniczy – produkcji biomasy ZUT Szczecin - Prof. dr hab. inż. Sławomir Stankowski e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3) Etap zbioru i przetwarzania biomasy PIMR Poznań – Prof. Tadeusz Pawłowski; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4) Etap spalania – energetyczny Sumara - Lesterprojekt – mgr inż. Andrzej Sumara Tel. +48695936280 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

5) Etap wykorzystania popiołu do nawożenia ZUT Szczecin - Prof. dr hab. inż. Sławomir Stankowski Tel. +486686682343 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

6) Etap logistyki US – Szczecin dr Izabela Dembińska; Tel. +48502044146 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7) Etap rozwoju przedsiębiorczości i doradztwa Północna Izba Gospodarcza - Dariusz Więcaszek; Tel. +48914860765 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8) Etap szkolenia, upowszechniania i promocji.

a) Klaster Energii i Środowiska – mgr Dorota Kowalczyk Tel. +48535838889 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) Ogród Dendrologiczny w Przelewicach – mgr inż. Beata Osińska. Tel. +4891 56 43 080 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

c) Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach - mgr inż. Marian Marynowski tel. 606698511 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konferencja jest pierwszym krokiem do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”. W LSR 2016-2022 jest wiele możliwości pozyskania środków na tworzenie stanowisk pracy z wykorzystaniem zasobów naszego obszaru oraz rozwijanie istniejących mikro i makro przedsiębiorstw. Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” wraz z partnerami rozpoczyna cykl konsultacji, spotkań oraz analiz w celu osiągnięcia celów w nowej perspektywie 2016-2022 w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Wdrożenie wymienionych działań w formie projektów daje szanse na rozwój i integrację naszej społeczności, a co ważne na obniżenie kosztów utylizacji odpadów komunalnych, a tym samy na poprawę stanu środowiska i wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Podstawowym założeniem opisanych działań jest wypracowanie metod oszczędności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, zakładów produkcyjnych, budynków mieszkalnych oraz ograniczenia ubóstwa energetycznego mieszkańców naszego obszaru.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.