Pierwsze spotkanie Grupy ds. podejścia Leader

Drukuj
wtorek, 12 styczeń 2016 Kategoria: Aktualności

Uczestniczyli w nim reprezentanci Lokalnych Grup Działania, samorządów wojewódzkich, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

Posiedzeniu przewodniczył  przedstawiciel Polskiej Sieci LGD Witold Magryś.

Wiceminister Ryszard Zarudzki wskazał na najważniejsze wyzwania stojące przed Leaderem oraz przedstawił aktualną sytuację dotyczącą podejścia Leader.

- Szukamy dobrych rozwiązań i liczę, że uda nam się je dobrze uporządkować – powiedział wiceminister podkreślając również istotną rolę GTL jako łącznika pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w podejście Leader. Zaapelował do reprezentantów o wypowiadanie się na różne tematy i przedstawianie swoich spostrzeżeń, które będą brane pod uwagę przy dalszym usprawnianiu Leadera. Wiceminister Zarudzki wskazał również na znaczenie podejścia Leader, które w dużym stopniu przyczyniło się do zbudowania kapitału społecznego, zachęcając jednocześnie do kontynuowania partnerskich relacji i aktywnego działania zgodnie z zasadami podejścia oddolnego.

- Pamiętajcie Państwo o zadaniach lokalnych grup działania i celach, które zostały wskazane w ramach PROW, a przede wszystkim o społecznościach, na rzecz których działają – podkreślił podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

źródło: http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Pierwsze-spotkanie-Grupy-ds.-podejscia-Leader 

Tagged Under