Uczestniczyli w nim reprezentanci Lokalnych Grup Działania, samorządów wojewódzkich, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

Posiedzeniu przewodniczył  przedstawiciel Polskiej Sieci LGD Witold Magryś.

Wiceminister Ryszard Zarudzki wskazał na najważniejsze wyzwania stojące przed Leaderem oraz przedstawił aktualną sytuację dotyczącą podejścia Leader.

- Szukamy dobrych rozwiązań i liczę, że uda nam się je dobrze uporządkować – powiedział wiceminister podkreślając również istotną rolę GTL jako łącznika pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w podejście Leader. Zaapelował do reprezentantów o wypowiadanie się na różne tematy i przedstawianie swoich spostrzeżeń, które będą brane pod uwagę przy dalszym usprawnianiu Leadera. Wiceminister Zarudzki wskazał również na znaczenie podejścia Leader, które w dużym stopniu przyczyniło się do zbudowania kapitału społecznego, zachęcając jednocześnie do kontynuowania partnerskich relacji i aktywnego działania zgodnie z zasadami podejścia oddolnego.

- Pamiętajcie Państwo o zadaniach lokalnych grup działania i celach, które zostały wskazane w ramach PROW, a przede wszystkim o społecznościach, na rzecz których działają – podkreślił podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

źródło: http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Pierwsze-spotkanie-Grupy-ds.-podejscia-Leader 

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.