W trakcie spotkania omówiono główne zadania i założenia w ramach możliwych do realizacji projektów współpracy międzynarodowej, regionalnej i ponadregionalnej. Podczas spotkania omówiono, takie projekty jak (proponowane nazwy robocze):

1. "Jie skrenda ...„; "Oni lecą " projekt międzynarodowy realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza i Kauno rajono vietos veiklos grupė. Projekt inwestycyjny związany z pomnikiem Lotników Litewskich w Pszczelniku.

2. „Młodzieżowa Agencja Komunikacji” dziennikarski – międzynarodowy - 12 LGD z Polski (Lubuskie, Zachodniopomorskie) i z Czech 

3. „Festiwal wiejskiej innowacyjności i kreatywności – FestWIK” – projekt współpracy międzynarodowy z partnerami z LGD z Czech - 11 LGD

4. „Polskietrasy.pl” – projekt współpracy (12 LGD-ów, Zachodniopomorskie i Lubuskie) oraz poprawa infrastruktury kajakowej – jako projekt grantowy

5. "Bogactwo naszych jezior" projekt z programu PO "Rybactwo i Morze" z - 3 LDG z Zachodniopomorskiego

Przypomnijmy, że w trakcie opracowywania założeń projektów LGD mogą definiować na potrzeby projektów współpracy tylko 2% środków przeznaczonych na zadanie w ramach „Wdrażania LSR 2014-2020”.

Jak te kwoty się przełożą na realizację zamierzeń co do projektów wspólnych będzie zależeć od stopnia efektywności wykorzystania środków finansowych i zaangażowania wkładu własnego oraz możliwości pozyskania przez LGD dodatkowych 3% budżetu przeznaczonego na wdrażanie projektów współpracy uzależnionego od stopnia wykorzystania i rozliczenia zaplanowanych wskaźników na koniec roku 2018.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.