Uwaga Rolnicy!!!

Drukuj
czwartek, 07 styczeń 2016 Kategoria: Aktualności

Wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego, będzie można składać od 10 lutego do 10 marca 2016 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Uprawnieni do skorzystania z takiej pomocy są rolnicy, których gospodarstwa co najmniej w części są położone na terenach uznanych nie wcześniej niż 1 maja 2012 r. za obszary OSN, czyli tereny narażone na niekorzystne oddziaływanie nadmiernej ilości związków azotu pochodzenia rolniczego. Obszary takie zostały określone w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590 i 1642) i zostały one objęte programami, które mają na celu ograniczenie wprowadzania azotu ze źródeł rolniczych do środowiska. Skorzystać z pomocy może rolnik prowadzący produkcję zwierzęcą z wyłączeniem:

Wsparcie będzie przyznawane na dwa rodzaje inwestycji :

-na inwestycje związane z dostosowaniem gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań wprowadzonym dla danego OSN, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie i pasz soczystych.

-na doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych. 

Tagged Under