LOT Wokół Drawy zaprasza do udziału w konkursie Ekologiczne inicjatywy obywatelskie wspólnym działaniem ....

Drukuj
czwartek, 26 listopad 2015 Kategoria: Aktualności

Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w programie priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju”. W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne (które uzyskały poparcie minimum 5 mieszkańców gminy dla danej inicjatywy), organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie oraz regulamin jego przeprowadzenia przedstawiono na stronie internetowej www.lotwokoldrawy.net.  

Tagged Under