Zakończenie konkursu ,,Miejsca warte odwiedzenia na terenie LGD Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza".

Drukuj
piątek, 02 wrzesień 2022 Kategoria: Aktualności

Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców obszaru działania LGD Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” w prace inwentaryzacyjne prowadzone w ramach projektu pn.: ,,Marka turystyczna- Sieć Ekomuzea”, a także uzyskanie informacji i dokumentacji opisowej i fotograficznej (zdjęcia, filmy) dotyczącej interesujących, atrakcyjnych turystycznie, a mało popularnych ,,miejsc”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wypełnienie i przesłane lub dostarczenie osobiście do biura Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”.

Dziękujemy za udział w konkursie wszystkim jego uczestnikom.

Odzew był dużo, co nas niezmiernie cieszy!

Sam konkurs trwał w dniach 09.09.2021 – 31.08.2022 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane najpóźniej  do 30.09.2022 r. na stronie internetowej Organizatora: www.liderpojezierza.pl oraz na oficjalnych profilu społecznościowym Organizatora na profilu Facebook.

 

 

 

Tagged Under