Spotkanie Lokalnych Grup Działania w sprawie tworzenia Lokalnych Strategii Rozwoju.

Drukuj
poniedziałek, 02 listopad 2015 Kategoria: Aktualności

Zakres tematyczny spotkania obejmował:
1. Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników.
2. Podział zadań pracowników biura.
3. Procedury do: projektów grantowych, projektów własnych, projektów dla wnioskodawców indywidualnych.
4. Rejestr interesów członków organu decyzyjnego.
5. Sposób informowania o wynikach oceny i możliwości wniesienia protestu.
6. Sposób pomiaru jakości udzielanego doradztwa.
7. Zadania w zakresie animacji lokalnej i współpracy -metody pomiaru.
Przyjęty przez LGD-y  system organizacji pracy z pewnością przyczyni się do jednoznacznego określenia zadań a w konsekwencji do wypracowania i powstania dokumentów niezbędnych do złożenia wraz z wnioskiem o wybór LSR. Mając na uwadze, że ostatni dzień składania wniosków o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) to 30.12.2015 r. (środa), czasu na opracowanie całego dokumentu jest coraz mniej.

źródło: http://szansebezdrozy.pl/aktualnosci/spotkanie-zachodniopomorskich-lgd/

Tagged Under