Zakres tematyczny spotkania obejmował:
1. Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników.
2. Podział zadań pracowników biura.
3. Procedury do: projektów grantowych, projektów własnych, projektów dla wnioskodawców indywidualnych.
4. Rejestr interesów członków organu decyzyjnego.
5. Sposób informowania o wynikach oceny i możliwości wniesienia protestu.
6. Sposób pomiaru jakości udzielanego doradztwa.
7. Zadania w zakresie animacji lokalnej i współpracy -metody pomiaru.
Przyjęty przez LGD-y  system organizacji pracy z pewnością przyczyni się do jednoznacznego określenia zadań a w konsekwencji do wypracowania i powstania dokumentów niezbędnych do złożenia wraz z wnioskiem o wybór LSR. Mając na uwadze, że ostatni dzień składania wniosków o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) to 30.12.2015 r. (środa), czasu na opracowanie całego dokumentu jest coraz mniej.

źródło: http://szansebezdrozy.pl/aktualnosci/spotkanie-zachodniopomorskich-lgd/

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.