,,Dziś i jutro RLKS - doświadczenia i wdrażanie"

Drukuj
czwartek, 25 sierpień 2022 Kategoria: Aktualności

Partner KSOW: LGD Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”

Termin realizacji: 15.05.2022 - 30.05.2023

Celem operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Formy realizacji operacji: W ramach operacji zorganizowane zostaną:

  1. wspólne konsultacje online z LGD z kujawsko - pomorskiego, które to LGD maja największe doświadczenie we wdrażaniu wielofunduszowej lokalnej strategii rozwoju oraz wyjazd studyjny do woj. podkarpackiego.
  2. wyjazd studyjny zgodnie z harmonogramem w dniach 19-24.04.2023 r do województwa podkarpackiego.

Grupa docelowa: Operacja skierowana jest do przedstawicieli LGD z województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. 

Przewidywane efekty operacji ilość uczestników biorących udział w wyjeździe studyjnym - 60 osób, spotkania online – 3 i sprawozdanie z efektów wyjazdu i spotkań online, które zostaną uwzględnione w LSR i procedurach do LSR partnerów operacji - 1

 

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest: LGD Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”

Tagged Under