Czy inkubator kuchenny powstanie w Przelewicach?

Drukuj
poniedziałek, 02 listopad 2015 Kategoria: Aktualności

wiceprezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” Ireneusz Kostka, wójt Gminy Przelewice Mieczysław Mularczyk i z-ca wójta Zbigniew Kupisz, prezes firmy 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz, przewodniczący Organizacji Przedsiębiorców w Barlinku Waldemar Wójtowicz, Państwo Barbara i Andrzej Sumara – przedstawiciele Fundacji „Zielonej Lokomotywy i firmy Sumara – Lesterprojekt.

Podczas spotkania  dyskutowano nad nowym okresem programowania i warunkami jakie należy spełnić aby otrzymać środki na realizację planowanego przez nas przedsięwzięcia, które daje szansę na rozwój lokalnej przedsiębiorczości.  Głównym tematem  dyskusji był projekt dotyczący  Inkubatora Kuchennego, jego lokalizacja i warunki jakie należy spełnić, aby środki na ten cel pozyskać. Ponadto p. Ireneusz Kostka przedstawił prezentację ukazującą przykłady funkcjonowania takiego Inkubatora  na terenie naszego kraju, ale i także poza jego granicami.

Inkubator Kuchenny jest to miejsce przeznaczone dla drobnych przetwórców produktów rolnych, małych firm cateringowych i lokalnych rolników, którzy mogą przygotować i przetwarzać swoje produkty w dobrze wyposażonych do tego celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomieszczeniach. Pozwala to im na spełnienie wszelkich wymogów sanitarnych, nie inwestując własnych środków w urządzenia gastronomiczne, które będą wypożyczać w Inkubatorze Kuchennym.  W ten sposób można  znacząco obniżyć koszty wytworzenia i wejścia produktu na rynek. Zrealizowanie tego typu projektu stwarza także szansę pracy dla mieszkańców, możliwość wykorzystania zasobów lokalnych, a wyprodukowane produkty mogą stać się wizytówką gminy i  regionu.

Ponadto w trakcie spotkania p. Andrzej Sumara przedstawił bardzo ciekawy sposób, w oparciu o ideę Zielonej Lokomotywy, związany z praktycznym wykorzystaniem energii odnawialnej przy tworzeniu Inkubatora Kuchennego. Realizacja tej idei to wykorzystanie zasobów energii odnawialnej dla wsparcia rozwoju lokalnego, a co ważne możliwość obniżenia kosztów ogrzewania obiektu, który będzie przeznaczony na funkcjonowanie takiego Inkubatora.

Podczas spotkania wywiązała się także dyskusja nad powołaniem grupy inicjującej, która będzie czuwał nad szczegółami dotyczącymi propozycji powstawania i funkcjonowania Inkubatora przetwórstwa lokalnego w ramach PROW 2014-2020. Zadaniem grupy będzie również podejmowanie działań w kierunku zachęcenia mieszkańców naszej gminy do aktywnego uczestnictwa w organizowanych szkoleniach i warsztatach w zakresie  m.in. utworzenia spółdzielni socjalnej i podejmowania inicjatywy w kierunku rozwoju gospodarczego. Natomiast p. Krzysztof Musiatowicz poinformował, że dopomoże nam w zorganizowaniu spotkań roboczych i warsztatów dotyczących omawianego zagadnienia oraz w zaproszeniu różnych ważnych partnerów i specjalistów w tej dziedzinie. Z kolei Pan Wójt Gminy ze swej strony zapewnił o wsparciu tej cennej inicjatywy i otwartość do współpracy w tym zakresie.

Wstępnie uzgodniono termin kolejnego roboczego spotkania na dzień 17 listopada 2015 r.

Tagged Under