Ogłoszenie naboru w Priorytecie 2 planowane jest na 1 grudnia 2015 r. Nabór trwać będzie 21 dni. Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu. 

Spotkania odbędą się:

Ø  18 listopada 2015 r. w Koszalinie w godz. 11:00 – 14:00 w sali 190 w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie;

Ø  19 listopada 2015 r. w Szczecinie w godz. 11:00 – 14.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Szczecinie.

 

PROGRAM SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

DOT. KONKURSU

W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2016

 

18 i 19.11.2015 r.

KOSZALIN/SZCZECIN

 

10:30 – 11:00

Rejestracja uczestników

11:00 – 11:10

Powitanie  i otwarcie spotkania

11:10 – 12:40

Prezentacja Regulaminu konkursu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 oraz zasad ubiegania się o dotację (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie, procedura ubiegania się
o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny
i przyznawania dotacji itp.)

 

Paweł Szczyrski - Ekspert oceniający oferty FIO z ramienia MPiPS

12:40 – 13:00

Przerwa kawowa

13:00 – 14:00

Prezentacja Regulaminu konkursu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 oraz zasad ubiegania się o dotację (prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu).

 

Paweł Szczyrski- Ekspert oceniający oferty FIO z ramienia MPiPS

14:00 – 14:10  

Podsumowanie  i zakończenie

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.