Celem wyjazdu studyjnego było zwiększenie wiedzy na temat projektów, realizowanych na obszarze działania LGD ”Leśna Kraina Górnego Śląska”, które wpłynęły na rozwój gospodarczy obszaru wykorzystując naturalny potencjał środowiska, zasoby kulturowe, projektów, które wpierały proces aktywizacji, integracji mieszkańców, były innowacyjne, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Szkolenie wyjazdowe wpłynęło również na tworzenie sieci kontaktów, wymianę doświadczeń pomiędzy LGD. Zgodnie z programem 24 uczestników poznało różne ciekawe projekty realizowane w pięciu członkowskich gminach LGD ”Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Gmina Toszek nierozerwalnie związana jest ze średniowiecznym zamkiem, który zniszczony po pożarze w XIX wieku był romantyczna ruiną. W latach 70 ubiegłego wieku aż do czasów obecnych trwa renowacja tej pięknej budowli. W odbudowanych pomieszczeniach działalność prowadzą instytucje kultury. Uczestnicy poznali historię toszeckiego zamku i zobaczyli ciekawą, świetnie przygotowaną, dofinansowaną ze środków unijnych Ekspozycję Historyczną. Tuż za murami zamku znajduje się kościół z XV wieku przebudowany w XVIII w z barokowym wyposażeniem. Na renowację cennego wyposażenia pozyskano środki krajowe i unijne, ksiądz proboszcz wielokrotnie podkreślał, że bez pomocy pracowników gminy, którzy pomagają w przygotowaniu i rozliczeniu sterty dokumentów tak wiele by nie zrobiono.

Najnowszym projektem parafii była Alberga, dawny budynek gospodarczy został przebudowany na miejsca noclegowe dla pielgrzymów. W jednej z najstarszych kamienic Toszka uczestnicy wyjazdu (po serwisie kawowym i obiedzie) od Burmistrza Toszka Pana Grzegorza Kupczyka dowiedzieli się o planowanych i realizowanych inwestycjach gminnych. W Proboszczowicach( gm. Toszek) w Gospodarstwie Agroturystycznym Ranczo poznaliśmy właścicieli, którzy wraz z dziećmi prowadzą ponad 100 hektarowe gospodarstwo rolne a dodatkowym źródłem dochodu jest agroturystyka i produkcja lokalnych produktów. Właściciele są laureatami konkursu Marka Lokalna za nalewki i ciasteczka otrzymali pierwsze miejsca. Marka Lokalna była tematem projektu współpracy trzech Lokalnych Grup Działania. W ramach konkursu wyłonieni zostali laureaci produktów lokalnych i usług w następujących kategoriach: produkt spożywczy, sztuka/rękodzieło, produkt turystyczny/rekreacyjny. Ciekawa inicjatywa, trochę zbliżona do konkursów ogłaszanych w naszym województwie.

Gmina Koszęcin- w stolicy gminy znajduje się siedziba Zespołu Śląsk. Siedziba Zespołu Śląsk mieści się w XVII wiecznym zamku, który otacza 14 hektarowy park, park jest ogólnie dostępny, a podczas Dni Śląska obywa się tu wiele koncertów w tym można zobaczyć występ Zespołu Śląsk. Uczestnicy mieli możliwość nie tylko poznania historii zespołu, zwiedzenia siedziby, ale także brali udziału w warsztatach wokalnych prowadzonych przez solistę Zespołu.

Z ciekawych projektów gminnych dofinansowanych ze środków unijnych poznano miejsce rekreacyjne z otwartym basenem i torem kajakowym, podczas sezonu miejsce to jest oblegane nie tylko przez mieszkańców, ale również przez turystów. Koszęcin położony jest na szlaku drewnianych kościołów, mogliśmy zwiedzić jeden z nich, a jego historie opowiedział Proboszcz koszęcińskiej parafii. Nad programowo poznaliśmy historię najstarszej siedziby Lasów Państwowych w Polsce i obejrzeliśmy wystawę edukacyjną. Kolację jedliśmy w Kręgielni pod Pałacem, właściciel otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Leadera.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.